Akcje

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-7,13 6,58 18,83 -17,82 26,97
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

-1,04 11,59 23,81 -14,39 24,65

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2020 USD 204,923
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 769
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-lis-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Small-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC World Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,37%
ISIN LU0147403843
Notowania agencji Bloomberg MGLOSEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7357378
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,11
DUNKIN BRANDS GROUP INC 1,08
HILL ROM HOLDINGS INC 1,07
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 1,02
CIT GROUP INC 1,01
Nazwa Waga ( %)
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 0,95
POLYONE CORP 0,94
MOBILE MINI INC 0,88
APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN 0,87
SANDY SPRING BANCORP INC 0,87
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 103,73 0,31 0,30 103,84 87,00 - LU0147403843 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 113,09 0,34 0,30 113,21 94,37 - LU0054578231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 93,68 0,53 0,57 93,70 76,62 - LU0171288508 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 102,13 0,57 0,56 102,15 83,11 - LU0171288334 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura