Akcje

BGF Global SmallCap Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-0,35 -11,91 15,72 14,70 -6,49
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

3,23 -4,50 17,50 16,21 -2,72

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 221,954
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 596
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-lis-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-lis-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Small-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC World Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,89%
ISIN LU0054578231
Notowania agencji Bloomberg MERGSML
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4456706
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
EVERCORE INC CLASS A 1,20
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT 1,20
ENCOMPASS HEALTH CORP 1,18
INSPERITY INC 1,17
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU 1,17
Nazwa Waga ( %)
ELECTROCOMPONENTS PLC 1,09
BOVIS HOMES GROUP PLC 1,07
HUBSPOT INC 0,99
AECON GROUP INC 0,95
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P 0,92
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 100,02 -0,70 -0,69 109,43 85,68 - LU0054578231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 81,87 -0,17 -0,21 86,89 69,13 - LU0171288508 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 88,92 -0,18 -0,20 94,04 74,97 - LU0171288334 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 92,09 -0,65 -0,70 101,09 79,01 - LU0147403843 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura