Akcje

BGF Systematic Global SmallCap Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-11,91 15,72 14,70 -6,49 -22,72
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-4,50 17,50 16,21 -2,72 -23,06

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 167,693
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 1569
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-lis-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-lis-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Small-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0054578231
Notowania agencji Bloomberg MERGSML
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4456706
Bloomberg Benchmark Ticker NCUDWI
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class A2, as of 31-maj-2020 rated against 248 Global Small-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
RIGHTMOVE PLC 0,50
PSP SWISS PROPERTY AG 0,43
CABLE ONE INC 0,37
POOL CORP 0,35
DOUGLAS EMMETT REIT INC 0,34
Nazwa Waga ( %)
NORDSON CORP 0,33
SYNOVUS FINANCIAL CORP 0,33
HUBBELL INC 0,33
KANEKA CORP 0,32
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,32
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 94,84 2,54 2,75 113,21 64,92 - LU0054578231 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 84,74 1,73 2,08 103,28 60,11 - LU0171288334 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 77,59 1,58 2,08 94,69 55,09 - LU0171288508 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 86,83 2,31 2,73 103,84 59,50 - LU0147403843 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Literatura

Literatura