Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-lis-2019 USD 1 203,745
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 1139
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-cze-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0171285157
Notowania agencji Bloomberg MEREYEI
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5720808
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 4,63
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 3,78
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 5,04
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 0,999

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund, Class E2, as of 31-paź-2019 rated against 515 Global High Yield Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,78
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,68
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,58
GMAC CAPITAL TRUST I 0,50
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
Nazwa Waga ( %)
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,47
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,46
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 7.375 05/01/2026 0,44
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,44
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,43
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 23,83 0,01 0,04 23,86 21,32 - LU0171285157 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,53 -0,03 -0,14 21,73 18,63 - LU0628613712 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 14,53 0,01 0,07 14,54 13,05 - LU0849758007 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,47 0,00 0,00 15,51 14,22 - LU0093505864 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 26,39 0,01 0,04 26,42 23,51 - LU0171284937 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 18,74 0,00 0,00 18,77 16,99 - LU0567554463 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 17,14 0,01 0,06 17,17 15,68 - LU0093504206 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura