Wiele aktywów

ESG Multi-Asset Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 EUR 552,835
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 659
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-kwi-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,13%
ISIN LU0494093627
Notowania agencji Bloomberg BGFSAE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4TH2M5
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for ESG Multi-Asset Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2019 rated against 713 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 4,12
MICROSOFT CORP 3,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,94
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,39
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,23
Nazwa Waga ( %)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,19
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,59
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,56
ADOBE INC 1,25
ROCHE HOLDING PAR AG 1,14
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED USD Brak dystrybucji 35,80 0,13 0,36 36,34 31,67 - LU0494093627 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,07 0,04 0,29 14,31 12,69 - LU0093503737 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,58 0,05 0,32 15,83 14,00 - LU0093503497 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 39,65 0,15 0,38 40,23 34,96 - LU0494093205 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura