Wiele aktywów

ESG Multi-Asset Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2020 EUR 833,791
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 547
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-kwi-2010
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,50%
ISIN LU0494093205
Notowania agencji Bloomberg BGFSAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4XC1J6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for ESG Multi-Asset Fund, Class A2 Hedged, as of 31-sty-2020 rated against 736 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 3,99
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,80
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 3,40
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 2,53
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,50
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,08
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF 1,80
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,72
PROCTER & GAMBLE 1,21
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 43,51 -0,24 -0,55 43,77 37,74 - LU0494093205 - -
KLASA E2 HEDGED USD Brak dystrybucji 39,18 -0,22 -0,56 39,42 34,15 - LU0494093627 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,21 -0,08 -0,52 15,30 13,60 - LU0093503737 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,88 -0,09 -0,53 16,98 15,03 - LU0093503497 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura