Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-1,67 6,72 15,47 10,74 -18,61
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-1,50 -4,41 24,40 12,58 -10,65

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 EUR 1 507,809
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 47
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171282212
Notowania agencji Bloomberg MLEUWAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5300943
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 291 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 6,09
TOTAL SA 5,65
NOVARTIS AG 5,08
ALLIANZ SE 4,72
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,15
Nazwa Waga ( %)
ENEL SPA 3,94
KBC GROEP NV 3,04
DANSKE BANK A/S 2,94
NOVO NORDISK A/S 2,75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,74
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 51,48 0,16 0,31 62,79 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 61,26 -0,02 -0,03 82,65 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 66,24 -0,02 -0,03 88,93 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,64 0,00 0,00 12,76 9,88 - LU1023061473 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 53,90 0,04 0,07 66,57 50,14 - LU0147394679 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 58,28 0,04 0,07 71,62 54,20 - LU0072462186 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura