Akcje

BGF Euro-Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

21,75 -0,83 14,18 -18,77 26,84
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

9,81 4,37 12,49 -12,71 25,47

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2020 EUR 1 961,814
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 39
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 21-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-sty-1999
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EMU Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0093502762
Notowania agencji Bloomberg MEREMAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5598340
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro-Markets Fund, Class A2, as of 31-gru-2019 rated against 1032 Eurozone Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 19-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,55
SAFRAN SA 5,26
ASML HOLDING NV 4,94
SAP SE 4,40
ALLIANZ SE 4,30
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 4,06
AIRBUS SE 4,00
ADIDAS AG 3,87
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,56
VINCI SA 3,43
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 32,11 0,28 0,88 32,11 25,11 - LU0093502762 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 14,95 0,13 0,88 14,95 11,63 - LU0986743572 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,03 0,26 0,90 29,03 22,82 - LU0093503141 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,27 0,15 0,93 16,27 12,37 - LU0969580488 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,23 0,17 0,53 32,23 25,98 - LU0171278376 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 35,65 0,19 0,54 35,65 28,60 - LU0171277485 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

Literatura