Akcje

BGF Emerging Europe Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-14,95 15,55 22,80 -4,14 16,33
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-18,56 8,30 19,22 0,54 16,67

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 EUR 752,784
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 45
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 29-gru-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-gru-1995
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Emerging Europe Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,14%
ISIN LU0011850392
Notowania agencji Bloomberg MIGSEEI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5001600
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 221 Emerging Europe Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 01-lut-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
PJSC GAZPROM ADR CDI 10,24
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 8,17
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,17
PAO NOVATEK GDR 4,58
BANK PEKAO SA 4,31
Nazwa Waga ( %)
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,88
TATNEFT 3,41
SBERBANK ROSSII 3,40
PZU SA 3,08
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 2,70
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 119,48 0,21 0,18 121,00 90,31 - LU0011850392 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 118,93 0,71 0,60 120,63 93,41 - LU0171274896 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 107,66 0,19 0,18 109,04 81,73 - LU0090830497 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 132,00 0,79 0,60 133,87 103,21 - LU0171273575 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura