Akcje

BGF China Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

0,41 19,55 19,27 -8,25 -11,10

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 1 232,515
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 53
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-cze-2008
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2008
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0359201455
Notowania agencji Bloomberg BLKA2HG
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,35
TENCENT HOLDINGS LTD 9,15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,92
BANK OF CHINA LTD 3,90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,36
Nazwa Waga ( %)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,97
MEITUAN DIANPING 2,95
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,89
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,71
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,59
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,76 -0,01 -0,07 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,92 0,03 0,19 17,92 14,02 - LU1216661543 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,99 -0,01 -0,07 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,50 -0,02 -0,11 20,21 15,95 - LU0359201612 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lucy Liu
Lucy Liu

Literatura

Literatura