Akcje

BGF China Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

29,08 -11,55 21,28 24,99 -8,19
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

24,36 -19,15 18,96 34,95 -5,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-cze-2019 USD 1 231,650
Liczba holdingów na dzień 31-maj-2019 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-cze-2008
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 24-cze-2008
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar China Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0359201612
Notowania agencji Bloomberg BLKCHA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B2RF4J8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Fund, Class A2, as of 31-maj-2019 rated against 444 China Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2019
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,23
TENCENT HOLDINGS LTD 8,94
BANK OF CHINA LTD 4,61
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,03
BAIDU INC 3,54
Nazwa Waga ( %)
MOMO INC 3,00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,86
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 2,49
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,38
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,34
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,27 0,24 1,41 21,14 15,95 - LU0359201612 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,96 0,19 1,38 17,81 13,13 - LU0359204632 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,70 0,20 1,38 18,67 13,80 - LU0359201455 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,42 0,26 1,72 18,22 14,02 - LU1216661543 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Helen Zhu
Helen Zhu
Lucy Liu
Lucy Liu

Literatura

Literatura