Akcje

BGF China Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

28,74 -11,91 18,87 21,46 -11,72
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

24,36 -19,15 18,96 34,95 -5,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-maj-2019 USD 1 229,280
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-cze-2008
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-sty-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0359204632
Notowania agencji Bloomberg BLKE2HG
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B2RF4V0
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF China Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 10,01
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,82
BANK OF CHINA LTD 4,51
BAIDU INC 4,47
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,83
Nazwa Waga ( %)
NETEASE INC 2,52
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,47
MOMO INC 2,23
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,21
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 2,16
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,02 -0,33 -2,30 18,46 13,13 - LU0359204632 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,48 -0,35 -2,21 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,28 -0,41 -2,32 21,87 15,95 - LU0359201612 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,76 -0,35 -2,32 19,34 13,80 - LU0359201455 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Helen Zhu
Helen Zhu
Lucy Liu
Lucy Liu

Literatura

Literatura