Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

10,63 13,87 -1,29 -2,62 12,53
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

12,46 15,42 -0,56 -0,17 18,87

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 2 343,193
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 301
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-sty-2005
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0200684180
Notowania agencji Bloomberg MLEMBEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B441Y26
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2019 5,98
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 6,40
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2019 7,88
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2019 1,014

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 350 Global Emerging Markets Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,92
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,33
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,17
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,15
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,97
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,90
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,64 0,05 0,32 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,56 0,07 0,38 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,82 0,05 0,30 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,44 0,07 0,43 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,73 0,04 0,37 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,26 0,07 0,41 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,67 0,04 0,34 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura