Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-31,44 81,85 -18,04 -26,50 32,85
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-35,22 103,70 -13,00 -22,35 50,66

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 13-gru-2019 USD 5 160,263
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 49
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0326423224
Notowania agencji Bloomberg MIWGDUE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HQ52
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 9,72
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,34
NEWCREST MINING LTD 7,77
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,71
FRANCO NEVADA CORP 4,93
Nazwa Waga ( %)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,36
B2GOLD CORP 3,85
ENDEAVOUR MINING CORP 3,57
POLYUS PAO 3,31
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,48 -0,02 -0,44 5,06 3,52 - LU0326423224 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,54 -0,17 -0,66 28,95 19,25 - LU0171306680 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 28,48 -0,12 -0,42 31,89 21,73 - LU0090841262 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,32 -0,18 -0,63 32,06 21,24 - LU0171305526 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,58 -0,13 -0,41 35,31 23,98 - LU0055631609 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,76 -0,02 -0,42 5,37 3,73 - LU0326422689 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 91,20 -0,38 -0,41 102,34 69,99 - LU1499592118 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura