Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-6,09 -24,04 46,20 0,00 -20,56
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 USD 4 536,487
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0326423224
Notowania agencji Bloomberg MIWGDUE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HQ52
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 18-maj-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 8,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,50
NEWCREST MINING LTD 8,06
NEWMONT MINING CORP 7,34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,70
Nazwa Waga ( %)
FRANCO NEVADA CORP 4,51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,45
B2GOLD CORP 4,30
FRESNILLO PLC 4,16
ALAMOS GOLD INC 3,26
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,95 0,01 0,25 4,32 3,20 - LU0326423224 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,77 0,21 0,97 22,41 16,87 - LU0171306680 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 24,55 0,04 0,16 25,96 19,54 - LU0090841262 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 24,05 0,23 0,97 24,75 18,59 - LU0171305526 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 78,96 0,11 0,14 84,53 63,24 - LU1499592118 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 27,12 0,04 0,15 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,18 0,01 0,24 4,55 3,38 - LU0326422689 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura