Stałodochodowe

BGF Global Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-paź-2019 USD 2 037,185
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 674
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-paź-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,61%
ISIN LU0326961470
Notowania agencji Bloomberg MLCBEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L3H5
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-wrz-2019 7,32
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 3,29
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-wrz-2019 3,32
5 letnia Beta na dzień 30-wrz-2019 1,005

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 08-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Nazwa Waga ( %)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,89 -0,02 -0,14 14,07 12,43 - LU0326961470 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,50 -0,02 -0,16 12,71 11,49 - LU0307653898 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,76 -0,03 -0,20 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,23 -0,03 -0,23 13,45 12,12 - LU0297942434 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura