Stałodochodowe

BGF Global Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 USD 1 937,182
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 659
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-paź-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,61%
ISIN LU0326961470
Notowania agencji Bloomberg MLCBEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L3H5
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 28-lut-2019 6,28
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 3,11
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 28-lut-2019 3,05
5 letnia Beta na dzień 28-lut-2019 0,975

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 30-kwi-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,40
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,72
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,69
Nazwa Waga ( %)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 3.85 07/08/2024 0,53
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,01 0,02 0,15 13,01 12,43 - LU0326961470 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,91 0,02 0,17 11,99 11,49 - LU0307653898 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,58 0,02 0,16 12,60 12,12 - LU0297942434 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,79 0,02 0,15 13,79 13,15 - LU0297942194 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura