Stałodochodowe

BGF Global Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2019 USD 1 851,130
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 634
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-paź-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,61%
ISIN LU0326961470
Notowania agencji Bloomberg MLCBEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L3H5
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2018 5,71
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 2,96
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 3,02
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2018 0,985

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,93
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 2.125 09/27/2028 0,64
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,63
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,59
Nazwa Waga ( %)
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,58
BPCE SA MTN 144A 3.5 10/23/2027 0,53
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 4.207 06/12/2024 0,51
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC MTN RegS 1.75 03/02/2026 0,48
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 5 12/31/2049 0,47
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,63 0,00 0,00 12,95 12,43 - LU0326961470 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,27 0,01 0,08 12,87 12,12 - LU0297942434 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,63 0,01 0,09 12,26 11,49 - LU0307653898 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,38 0,01 0,07 13,65 13,15 - LU0297942194 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura