Stałodochodowe

BGF Global Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 2 087,252
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 769
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-paź-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Corporate Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,11%
ISIN LU0297942434
Notowania agencji Bloomberg MLCHEGA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B24CY47
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-kwi-2020 7,37
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 5,73
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 4,95
5 letnia Beta na dzień 30-kwi-2020 0,958

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Corporate Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-maj-2020 rated against 221 Global Corporate Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,88
CITIGROUP INC 3.106 04/08/2026 0,82
BPCE SA RegS 0.25 01/15/2026 0,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,67
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,65
Nazwa Waga ( %)
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,58
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 1.25 12/05/2025 0,56
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,56
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,55
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,54
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,24 0,00 0,00 13,72 11,53 - LU0297942434 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 14,14 0,01 0,07 14,51 12,26 - LU0326961470 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,07 0,00 0,00 15,45 13,05 - LU0297942194 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,46 0,00 0,00 12,93 10,87 - LU0307653898 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Literatura

Literatura