Zonsopgang van man en hond

Op koers blijven in de duurzame transitie

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

De omslag naar duurzaamheid is al begonnen

In de kernportefeuilles van Europese beleggers voltrekt zich momenteel een enorme verschuiving van kapitaal naar duurzame beleggingen. Dat brengt risico's met zich mee, maar schept ook historische beleggingskansen. Maar het verloop van die transitie is nog onzeker en de macro- en geopolitieke situatie lijkt soms tegen te werken. Beleggers hebben daarom veel vragen. BlackRock zet zich in om u te helpen om in de duurzame transitie op koers te blijven en veerkrachtige portefeuilles op te bouwen die zijn afgestemd op uw doelen op de lange termijn.

Beleggers zijn zich steeds meer bewust van het belang om criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) in hun portefeuilles te integreren en zoeken naar manieren om deze criteria efficiënt te implementeren. Tegelijkertijd is er ook steeds meer regelgeving, met name op Europees niveau. Beleggers die hun portefeuilles willen afstemmen op "netto nul" zoeken naar oplossingen om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Vind uw weg naar een duurzame portefeuille

De omslag naar duurzaamheid begint met de beleggingen in uw kernportefeuille. Veel beleggers kampen daarbij met name op de volgende gebieden met vragen:

Assetallocatie en portefeuille-opbouw

Het is van groot belang om goed te doorgronden welke impact de omslag naar een meer duurzame economie op uw visie op de kapitaalmarkt en uw strategische assetallocatie heeft. Afhankelijk van uw beleggingsdoelen en oorspronkelijke assetmix, kan het voor u beter zijn om uw huidige portefeuille aan te passen of een volledig nieuwe portefeuille op te bouwen. Daarbij is het essentieel om uw portefeuille als geheel onder de loep te nemen en de complexiteit van het veranderlijke geopolitieke landschap niet uit het oog te verliezen.

Productselectie en implementatie

Het grote aanbod van duurzame beleggingsproducten maakt het niet eenvoudiger om een duurzame portefeuille samen te stellen die is afgestemd op uw specifieke beleggingsdoelen en duurzaamheidseisen.  Wilt u de koolstofintensiteit van uw portefeuille verminderen en uw beleggingen afstemmen op het doel van netto nul in 2050? Voldoen aan specifieke eisen wat betreft de rapportage van duurzaamheid? Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's)? Of een combinatie daarvan? Als u uw aanpak om uw kernportefeuille te verduurzamen gekozen hebt, hoe kunt u die omslag dan zo efficiënt mogelijk maken?

Een duurzame kernportefeuille opbouwen met BlackRock
Paragraph-2
Hub Tiles-1
Content Block-2,Hub Tiles-2,Hub Tiles-3

1. Portefeuille-opbouw

Uit een analyse van 260 wealth-portefeuilles van klanten in EMEA bleek dat het aandeel van ESG-fondsen in deze portefeuilles gemiddeld 25% bedroeg. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van de 17% die het BPAS-team het jaar daarvoor, in 2020, had opgetekend.1

Als u de overstap naar een duurzame portefeuille wilt maken, is het raadzaam om samen te werken met een specialist die alle aspecten van uw portefeuille kan overzien en u kan helpen alle risico’s waarmee u te maken kunt krijgen, in kaart te brengen en de producten te kiezen die het beste aansluiten bij uw beleggings- en duurzaamheidsdoelen. Dat geldt nu meer dan ooit, gezien de toegenomen onzekerheid van de markt.

Dankzij de kracht van ons geavanceerde risicoplatform Aladdin®, kan BlackRock u hier uitstekend bij helpen. Van het ontwikkelen van beleggingsstrategieën en de analyse van uw portefeuille door BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) tot het aanbieden van modelportefeuilles, transactiestrategieën, transitiebeheer en klimaatgerichte CMAs om uw portefeuillevisie te ondersteunen.

Risico: Hoewel de beleggingsaanpak die hier beschreven wordt, erop gericht is het risico onder controle te houden, kan risico niet volledig worden uitgesloten.

Vraag een gesprek met BPAS aan

2. Een beleggingsaanpak die aansluit bij uw behoeften

Wij weten dat elke belegger specifieke behoeften heeft. Onze experts staan klaar om u te helpen uw portefeuille daarop af te stemmen terwijl u de stap naar meer duurzaamheid maakt.

pictogram taartdiagram
Portefeuille-opbouw

De portefeuille-inzichten en -analyses van ons BPAS-team (BlackRock Portfolio Analysis and Solutions) kunnen u helpen bij het evalueren, analyseren en opbouwen van veerkrachtige, duurzame portefeuilles die afgestemd zijn op uw beleggings- en duurzaamheidsdoelen, met de optimale combinatie van index- en actieve producten.

Duurzame alpha
ACTIEF

Onze actief beheerde producten bieden klanten die naar outperformance streven, verschillende strategieën om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Of u nu kiest voor een fundamentele aanpak of een data- of modelgestuurde aanpak, wij bieden een ongeëvenaard breed aanbod van alpha-producten om uw duurzame portefeuille op te bouwen.

Productselectie
Index

Met analyses en vergelijkingen van duurzame indices helpen wij u de index te kiezen die het beste bij uw beleggings- en duurzaamheidsdoelen past. Om u vervolgens te ondersteunen bij de productselectie, bieden onze experts een gedetailleerde analyse van de belangrijkste verschillen tussen producten die gebaseerd zijn op de index van uw keuze.

3. Producten kiezen die bij uw duurzaamheidsdoelen passen

BlackRock biedt u een gevarieerd aanbod van producten om uw duurzame portefeuille te implementeren, met toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën, landen, regio's, sectoren en beleggingsstijlen. 

Met dit brede aanbod helpen wij beleggers om zowel hun duurzaamheidsdoelen als hun financiële doelen te bereiken, met producten die gericht zijn op minimaal risico, specifieke duurzame thema's, impact-beleggen of het genereren van alpha.

De unieke structuur van ons aanbod biedt u de mogelijkheid een efficiënte duurzame kernportefeuille op te bouwen met een combinatie van index- en alphaproducten.

ESG Broad

De ESG Broad-aanpak omvat fondsen met een expliciete ESG-doelstelling (milieu, samenleving en goed bestuur) en mogelijk gericht op een specifiek, kwantificeerbaar ESG-resultaat. Er zijn zowel actieve als indexfondsen die deze aanpak volgen.

Actieve ESG Broad-fondsen

Onze actief beheerde ESG Broad-fondsen streven naar een maximaal risicogewogen rendement, rekening houdend met specifieke ESG-criteria. Het brede aanbod omvat aandelen-, obligatie-, en multi-asset fondsen, die kunnen profiteren van ons wereldwijde bereik en ongeëvenaarde research- en analysecapaciteit.

ESG Broad-indexfondsen

Onze ESG Broad-ETF's zijn gericht op expliciete ESG-doelstellingen (milieu, samenleving en goed bestuur). Sommige fondsen zijn daarnaast gericht op een specifiek, kwantificeerbaar ESG-resultaat. Deze categorie omvat verschillende productreeksen van iShares: ESG Enhanced, SRI, Factors + ESG, ESG Fixed Income en ESG Multi-Asset.

ESG-themafondsen

ESG-themafondsen zijn gericht zijn op een bepaald ESG-thema (milieu, samenleving en goed bestuur).  Deze aanpak is doorgaans niet gebonden aan een land, regio of sector en kan daardoor beschouwd worden als een gespreide rendementsbron in een duurzame portefeuille. Er zijn zowel actieve als indexfondsen die deze aanpak volgen.

Actieve ESG-themafondsen

Onze actieve duurzame themafondsen spelen in op langdurige trends die wereldwijd tot grote veranderingen kunnen leiden, zoals klimaatactie, duurzame energie, voeding, transport van de toekomst en circulaire economie. Deze fondsen richten zich op thema's die een bijdrage leveren aan een groot aantal duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's).

Thematische ESG-indexfondsen

Onze thematische ESG-ETF's zijn gericht op een groot aantal duurzame thema's en doelen. Het aanbod strekt zich uit van aandelenfondsen die zich richten op wereldwijde megatrends of de temperatuurdoelen van het klimaatakkoord van Parijs tot duurzame staatsobligaties en groene obligaties van ontwikkelingsbanken.

Bron:

1 BPAS, per 31 december 2021. Gebaseerd op de jaarlijkse analyse van 260 portefeuilles van klanten in 2021, in vergelijking met 650 wealth-portefeuilles in 2020.