Meebeleggen met de levenscyclus centraal in het nieuwe pensioencontract

Een solidaire premieregeling of een flexibele premieregeling. Pensioenaanbieders kunnen straks twee smaken aanbieden. Lifecycle beleggen speelt een belangrijke rol. Maar hoe ziet die rol er precies uit?

In het nieuwe pensioenstelsel kiezen pensioenfondsen tussen twee premieregelingen (ook wel DC, Defined Contribution genoemd): de solidaire premieregeling (eerder bekend als het NPC, het Nieuwe Pensioen Contract) of de flexibele premieregeling (voorheen de WVP+, de Wet Verbeterde Premieregeling+).

In de transitieperiode meer aandacht voor lifecyclebeleggen

Het principe achter lifecycle-beleggen moet in de transitieperiode extra aandacht krijgen, omdat die manier van beleggen afwijkt van de manier waarop nu wordt belegd in db-pensioenfondsen, die feitelijk een grote pot geld investeren voor alle deelnemers.

In het nieuwe pensioenstel wordt, afhankelijk van de gekozen variant, beleggen meer afgestemd op de individuele deelnemers van het pensioenfonds (flexibele regeling) of de leeftijdscohorten(solidaire regeling). Onder de flexibele premieregeling is deze veranderende portefeuille duidelijk; het risicoprofiel verandert met het oplopen van de leeftijd van de deelnemers. Onder de solidaire premieregeling is de lifecycle meer impliciet doordat beleggingen op totaalniveau niet veranderen maar wel het risico en rendement dat een leeftijdscohort krijgt toebedeeld met het verstrijken van de tijd. Het concept is echter hetzelfde.

De basis van lifecycle-beleggen

In de basis is lifecycle-beleggen het meebewegen van beleggingsrisico’s met de leeftijd. Doordat het ontwerp en de implementatie van de lifecycle cruciaal is in het nieuwe pensioenstelsel, moet het naar de Nederlandse situatie gemodelleerd worden. Andere landen zijn Nederland voorgegaan met deze maatwerkaanpak.

In de afgelopen dertig jaar hebben veel EU-lidstaten hun pensioenstelsels hervormd. Premieregelingen(Defined contribution) zijn daarmee geen nieuw concept in Europa. Ten gevolge van de vergrijzing waren de inspanningen er grotendeels op gericht om toekomstige premiestijgingen te beteugelen en de afhankelijkheidsratio van het pensioenstelsel te verbeteren.

Ervaringen met dc-transities in het buitenland

Wereldwijd heeft BlackRock klanten geholpen bij de overstap naar dc en daarbij landspecifieke ingespeeld op landspecifieke kenmerken, waaronder het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering. Landen die Nederland voor gegaan zijn in de omzetting naar dc zijn onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italie, Canada, Mexico, Japan en Taiwan.

De portefeuilles voor BlackRock-klanten bewegen heel duidelijk mee met de fase in de levenscyclus van de eindklanten: de deelnemers. De ene portefeuille is bijvoorbeeld meer conservatief ingericht met een 30-70 allocatie naar aandelen en vastrentend en de ander met een 50-50 allocatie met meer groeifocus.

Een routekaart voor risicoverloop

Solide beleggingsstrategieën bewegen met het verstrijken van de tijd mee met het genomen risico. Glidepath is de term die Blackrock gebruikt voor wat in essentie een routekaart is voor een beleggingsoplossing. Daarbij wordt rekening gehouden met de horizon, de premies (afgeleid van het inkomen uit arbeid) en de verwachte pensioendatum. Op basis daarvan wordt het risicoprofiel aangepast.

Het glidepath zal in de vroege jaren van de pensioenopbouw een hogere allocatie aan risicovolle beleggingen voorschrijven en een geleidelijke afbouw van de risico's naarmate het pensioen dichterbij komt.

Target date-oplossingen voor operationeel gemak

Target date-oplossingen maken gebruik van bovenstaande principe en zijn populair voor individuele dc- of pensioenspaaroplossingen. Een deelnemer kiest eenvoudigweg zijn pensioendatum, en wordt in een ‘vintage’ geplaatst, bijvoorbeeld 2050 – 2055. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt binnen deze vintage-oplossing de beleggingsmix (automatisch) aangepast, waardoor de deelnemer maximaal ontzorgt wordt.

Target date-oplossingen zijn vergelijkbaar met lifecycle-benaderingen, die ook de risico’s ten dele afbouwen, maar gaan nog een stap verder doordat ze demografische gegevens meewegen en rekening houden met specifieke pensioenregelingen en de assetallocatie.

Target date-oplossingen zijn intuïtief (ze leren van de acties van gebruikers en reageren of anticiperen hierop) doordat deelnemers participeren in één portefeuille waarvan de beleggingen in de loop der tijd worden aangepast; ook zijn ze bijzonder geschikt voor grote beleggers. Veel target date-oplossingen zijn bovendien ontworpen om tot aan het pensioen aan te houden en vergemakkelijken het opnemen van inkomen zonder de pensioenpot aan te spreken. Er is dus sprake van een naadloze overgang van accumulatie (sparen) naar decumulatie (uitgeven). Deze oplossingen zijn inmiddels getest in ’s werelds grootste dc-markten en in staat gebleken om grote pensioenpotten te beheren. Ze kunnen de assetallocatie of de strategie aanpassen om te voldoen aan veranderende eisen in wet- en regelgeving of om beleggingskansen te benutten.

Nu verwachten wij niet direct dan Nederlandse pensioenfondsen massaal zullen overstappen op target date oplossingen. Echter, wij denken dat het operationele gemak dat met deze oplossingen gepaard gaat, veel pensioenbestuurders zal aanspreken.

Meer weten? 

Meer weten over lifecycle-beleggen in het nieuwe pensioenstelsel, en wat de experts van BlackRock voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met het Institutionele klanten team (via geertjan.troost@blackrock.com en/of gerben.schreurs@blackrock.com) of bel +31 20 5600926 of +31 20 549 5217.