Webinar

BlackRock in gesprek met Philips Pensioenfonds

Goed op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Op 21 september 2022 vond dit Pensioen Pro Partner Webinar plaats. Kijk het hier terug:

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vraagt veel van pensioenfondsen. Philips Pensioenfonds is er al geruime tijd volop mee bezig.

In dit live webinar gaan Jens van Egmond (Hoofd LDI Strategie Europa), Roland Linssen (Director Whole Portfolio Solutions Servicing) van BlackRock en Anita Joosten-Hendriks (Directeur Beleggingen en lid Uitvoerend Bestuur) van Philips Pensioenfonds samen in gesprek over renteafdekking in het nieuwe pensioencontract en operationele uitdagingen.

De renteafdekking is altijd een belangrijk onderwerp op de bestuurstafel, maar met het nieuwe pensioenstelsel aan de horizon wordt de langetermijnvisie steeds belangrijker. Hoeveel renterisico dekken we straks af voor verschillende generaties? Zijn er verschillen tussen de twee contracten? In hoeverre moeten we nu alvast voorsorteren op de toekomstige invulling? Hoe gaan we om met onderpand, toerekening van beschermingsrendement aan deelnemers, en wie beheert welk deel van de keten? Wat is er nodig qua samenwerking tussen alle stakeholders? Welke informatiestromen zijn er nodig, hoe ziet het operationele model eruit, hoe complex is het en wijkt het af van de standaard?

In dit gesprek wordt u meegenomen in de theorie en praktijk van het opzetten van de nieuwe strategie, governance en infrastructuur.

Risicowaarschuwingen
Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.
BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden.

Belangrijke informatie
Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de Britse Financial Conduct Authority en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Alle in dit webinar vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit webinar is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.
© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.