Aandelen

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -5,5 15,9 20,1 -10,5 20,1 7,7 5,0 -15,4 5,3
Index (%) -5,4 14,8 20,9 -10,3 20,6 8,2 5,3 -15,0 5,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-15,80 46,99 -6,37 -9,20 8,09
Index (%)

per 31/mrt/2024

-15,61 48,19 -6,22 -9,02 9,09
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
12,46 -2,25 2,46 5,37 5,12
Index (%) 13,22 -1,88 2,87 5,67 5,42
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,36 1,60 9,72 14,12 12,46 -6,61 12,92 68,74 65,29
Index (%) 6,55 1,34 9,59 14,44 13,22 -5,54 15,18 73,58 70,07

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 24/mei/2024
USD 315.929.315
Introductie fonds
16/nov/2012
Basisvaluta
USD
Index
MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1055028937
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGEMF2E
Introductiedatum
09/apr/2014
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,35%
Kostenratio
0,20%
Minimale eerste inleg
EUR 500.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BLDZBB6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2024
1.316
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2024
1,01
P/B-ratio
per 30/apr/2024
1,73
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2024
13,61%
P/E-ratio
per 30/apr/2024
15,29

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 30/apr/2024
0,50%
MSCI – Kernwapens
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 30/apr/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 30/apr/2024
0,33%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 30/apr/2024
1,16%
MSCI – Ketelkool
per 30/apr/2024
0,92%
MSCI – Oliezand
per 30/apr/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 30/apr/2024
99,76%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 30/apr/2024
0,24%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,12% en voor oliezand 0,03%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class F2, per 30/apr/2024, in vergelijking met 2946 Global Emerging Markets Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/mrt/2024)

Posities

Posities

per 30/apr/2024
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 8,28
TENCENT HOLDINGS LTD 4,07
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,71
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,14
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,48
Naam Weging (%)
PDD HOLDINGS ADS INC 1,04
ICICI BANK LTD 0,99
MEITUAN 0,98
SK HYNIX INC 0,95
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,87
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 133,40 -1,18 -0,88 24/mei/2024 135,15 114,13 LU1055028937
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 134,39 -1,18 -0,87 24/mei/2024 136,14 114,82 LU0914706592
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 131,13 -1,16 -0,88 24/mei/2024 132,85 113,05 LU0852473528
KLASSE D2 EUR - 118,11 -1,04 -0,87 24/mei/2024 119,66 101,06 LU1811364303
KLASSE N7 USD Halfjaarlijks 144,36 -1,16 -0,80 24/mei/2024 146,39 121,04 LU0960941754
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 144,94 -1,17 -0,80 24/mei/2024 146,99 120,60 LU0836515980
KLASSE D2 USD - 107,29 -0,87 -0,80 24/mei/2024 108,81 89,27 LU1811364212
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 137,41 -1,11 -0,80 24/mei/2024 139,36 114,52 LU0836513183
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 142,30 -1,15 -0,80 24/mei/2024 144,30 118,62 LU0836514587
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 146,21 -1,18 -0,80 24/mei/2024 148,27 121,49 LU0826452509

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.800 EUR
-32,0%
3.650 EUR
-18,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.470 EUR
-25,3%
8.540 EUR
-3,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.770 EUR
-2,3%
11.960 EUR
3,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.960 EUR
39,6%
17.110 EUR
11,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten