Cash

BGF US Dollar Reserve Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kortlopende geldmarktfondsen ondergaan gewoonlijk geen extreme koersschommelingen. Veranderingen in rentetarieven zullen van invloed zijn op het Fonds. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,8 4,2
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,79 2,40 1,37 0,64 2,33
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,29 3,07 2,07 1,45 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,30 0,36 1,16 2,30 4,79 7,37 7,03 6,56 102,51
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,62 0,43 1,30 2,62 5,29 9,51 10,81 15,54 -
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

0,00 -0,31 -0,11 2,57 4,79
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

1,22 -0,03 0,21 3,79 5,29

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 575.198.328
Introductie fonds
30/nov/1993
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU0297945965
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MIGSDAG
Introductiedatum
30/nov/1993
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Cash
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,54%
Kostenratio
0,45%
Minimale eerste inleg
GBP 5.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Money Market - Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B1YLJL9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
115
Gewogen gem. resterende looptijd
per 19/jul/2024
49 days
Eendaags rendement
per 22/jul/2024
4,07%
Gewogen gem. looptijd
per 19/jul/2024
36 days
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,93

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-informatie in aanmerking in het onderzoek, de effectenselectie en de doorlichting van de portefeuille. De Fondsbeheerder organiseert om de twee weken een vergadering waarin elke bedrijfsobligatie wordt onderworpen aan een interne analyse van de relatieve waarde. Daarin wordt rekening gehouden met kwalitatieve overwegingen op het gebied van governance en met indicatoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance van externe data-aanbieders, indien beschikbaar. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komt, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

Naam Instrument Marktwaarde Weging (%) Nominaal ISIN Looptijd Maturity/Reset
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 19/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/jul/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED GBP 203,12 0,06 0,03 22/jul/2024 203,12 193,76 LU0297945965
KLASSE A2 USD 172,73 0,05 0,03 22/jul/2024 172,73 164,37 LU0006061419
KLASSE X2 USD 11,84 0,00 0,03 22/jul/2024 11,84 11,21 LU0462857789
KLASSE D2 HEDGED GBP 205,65 0,07 0,03 22/jul/2024 205,65 195,78 LU0329591720

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 1 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.950 GBP
-0,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.950 GBP
-0,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.000 GBP
0,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.480 GBP
4,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten