Obligaties

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -4,3 13,7 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9
Index (%) -3,9 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

0,51 6,79 8,14 -5,26 -23,89
Index (%)

per 31/dec/2022

0,57 6,90 8,27 -5,16 -23,83
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-20,37 -9,62 -3,31 0,28 3,03
Index (%) -20,32 -9,54 -3,22 0,39 3,28
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,78 -3,27 -4,86 -7,25 -20,37 -26,17 -15,48 2,87 92,17
Index (%) -0,79 -3,26 -4,84 -7,22 -20,32 -25,98 -15,08 3,98 102,99

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in GBP.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/mrt/2023 GBP 22.863.140
Fondsomvang per 17/mrt/2023 GBP 169.425.397
Introductiedatum 01/dec/2005
Introductie fonds 22/mei/2000
Valuta reeks GBP
Basisvaluta GBP
Beleggingscategorie Obligaties
Index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,13%
Kostenratio 0,10%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 500.000,00
Minimale vervolginleg GBP 100.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering dagelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie GBP Government Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +2 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGIGILD
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 60
Rendement 12 mnd. per 28/feb/2023 2,42
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 10,23%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
Yield to Maturity per 28/feb/2023 3,91%
Modified duration per 28/feb/2023 9,04
Weighted Av YTM per 28/feb/2023 3,91%
Effectieve duration per 28/feb/2023 9,04 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/feb/2023 12,65 jaar
WAL to Worst per 28/feb/2023 12,65 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/jan/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 06/jan/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/jan/2023 5,90
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per - -
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/jan/2023 Bond GBP Government
Fondsen in peergroup per 06/jan/2023 158
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/jan/2023 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/jan/2023, op basis van posities vanaf 31/aug/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, per 28/feb/2023, in vergelijking met 191 GBP Government Bond fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 3,24
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,21
UK CONV GILT 0.125 01/31/2024 3,08
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 3,05
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,58
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,56
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 2,54
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,53
UK CONV GILT 5 03/07/2025 2,51
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,50
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Inst GBP Uitkering dagelijks 8,58 0,05 0,64 17/mrt/2023 10,42 7,68 IE0030308773 -
Inst GBP Niet uitkerend 21,64 0,14 0,64 17/mrt/2023 25,71 19,14 IE0007410420 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 8,76 0,06 0,64 17/mrt/2023 10,41 7,75 IE00BD0NC250 -
Flex GBP Niet uitkerend 12,86 0,08 0,64 17/mrt/2023 15,26 11,37 IE00B5BD4447 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.350 GBP
-36,5%
6.780 GBP
-12,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
7.310 GBP
-9,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.270 GBP
2,7%
11.230 GBP
3,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.660 GBP
16,6%
13.230 GBP
9,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten