Daalder op dinsdag

Volatiel weekje?

 

De MSCI All Countries verloor vorige week zegge en schrijve 0,1%, terwijl de Bloomberg Global Corporate Aggregate Index (bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid) 0,1% in waarde steeg. Als je op deze uitslagen afgaat, zou je bijna tot de conclusie komen dat het vorige week een uitermate saaie week was in de financiële markten, maar niets is minder waar. De markten stonden de afgelopen week volledig in het teken van de bankencrisis in de VS (het omvallen van Silicon Valley Bank en het spillover-effect naar de andere regionale Amerikaanse banken en de crisis rond Credit Suisse in Zwitserland. De MSCI Financials index verloor ruim 12% in slechts twee weken tijd, wereldwijde kapitaalmarktrentes kwamen stevig onder druk te staan en zelfs de prijs voor een vat olie daalde met ruim 10% als gevolg van de onrust in de financiële sector. 

De meeste volatiliteit vond plaats in de kortlopende renteproducten en staatsobligaties. Onderstaande grafiek laat de historische ééndagsverandering in de Duitse tweejarige rente zien, van 2000 tot nu. Tot tweemaal in één week toe, daalde deze rente met meer dan 40 basispunten, afgewisseld met dagen waarin de rente een stijging van twintig basispunten liet zien. De MOVE index -de index die de onderliggende volatiliteit in Amerikaanse obligaties weergeeft, zeg maar de VIX voor de Amerikaanse obligatiemarkt- tikte een niveau aan dat we slechts één keer eerder hebben gezien: tijdens de financiële crisis in 2008. 

Volatiliteit in de kortlopende staatsobligaties loopt op naar historische niveaus

Volatiliteit in de kortlopende staatsobligaties loopt op naar historische niveaus

Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, maart 2023

‘2008’ en ‘Lehman-moment’ waren de afgelopen weken dan ook weer vaak te lezen in de beschrijving van wat er nou eigenlijk plaatsvond. Persoonlijk vind ik dat de verschillen met die periode veel groter zijn dan de overeenkomsten (lees mijn column (“Lehman momentje” in het FD van vorige week), maar ja, een Amerikaanse bank die omvalt en die voor een domino-effect zorgt, roept uiteraard wel de nodige herinneringen op. Vertrouwen speelt als vanouds een belangrijke rol in de financiële sector en als de geest van wantrouwen eenmaal uit de fles is, is hij er moeilijk weer in terug te krijgen. 

Kijken we wat verder dan de specifieke factoren die een rol speelden bij de teloorgang van SVB en Credit Suisse, dan valt moeilijk te ontkennen dat het monetaire beleid van het afgelopen jaar een belangrijke rol heeft gespeeld. Anders dan wat de financiële markten de laatste weken leken in te prijzen, is het duidelijk dat het terugbrengen van inflatie wel degelijk economische schade tot gevolg zal hebben en eveneens tot scheuren in het financiële systeem heeft geleid. De crisis rond het beleid van Liz Truss geldt als eerste aanzet, de verliezen die SVB te verwerken kreeg, gerelateerd aan de verkoop van hun langlopende staatsobligaties, de tweede acte. Nou maar hopen dat dit toneelstuk niet te lang duurt… 

Verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Fed is de afgelopen weken sterk gedraaid

Verwachtingen ten aanzien van het beleid van de Fed is de afgelopen weken sterk gedraaid

Bron: BlackRock Investment Institute, met gegevens van Refinitiv Datastream, maart 2023. Toelichting: de grafiek toont de forward Fed funds rate tot en met december 2024 zoals geïmpliceerd door Federal Funds Rate Future van 8 en 17 maart.

De directe consequentie van de huidige stress in de financiële sector is waarschijnlijk dat banken minder krediet verschaffen waardoor de kans op een recessie verder is toegenomen. Dit verklaart ook gelijk de volatiliteit van kortlopende staatobligaties. De markt hoopt dat centrale banken te hulp schieten en de rente verlagen, zoals ze in het verleden ook hebben gedaan. Het is echter de vraag of dat deze keer ook daadwerkelijk gebeurt. Centrale banken zijn vastbesloten om de hardnekkig hogere inflatie te bestrijden. De maatregelen die ze nemen rond inflatiebestrijding (=hogere rente) zal worden gescheiden van de maatregelen om het financiële systeem draaiende te houden (=versoepeling van liquiditeitsmaatregelen). Dat de ECB vorige week ondanks de onrust de rente met 0,5% verhoogde is hier een voorbeeld van. We verwachten dat ook de Fed deze week de rente wederom zal verhogen.

Al met al houden wij vanuit tactische perspectief vast aan onze onderwogen positie in aandelen uit ontwikkelde markten (DM) en verlagen we onze positie op credits naar neutraal. Tegelijkertijd zijn we overwogen in kortlopend overheidspapier en geven de voorkeur aan opkomende markten.

Groeten,

Lukas

 

 

MKTGH0323E/S-2801292

Aanmelden Daalder op dinsdag

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
Emailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functie *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Aanmelden Daalder op dinsdag
Bedankt voor de aanmelding.
Je ontvangt nu onze laatste artikelen.

Podcast Daalder denkt hardop

Foto van Lukas Daalder

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland, volgt de financiële markten op de voet en analyseert de krachten die van invloed zijn op beleggingen. In deze podcast gaat hij elke week in op vragen die bij veel beleggers leven en ontwikkelingen die voor Nederlandse beleggers van belang zijn.

Willt u Lukas lets vragen?

 Stuur een e-mail naar:  

Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland. Hij volgt de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet en analyseert de krachten die van invloed zijn op beleggingen.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitgegeven door BlackRock Netherlands B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in de podcast en nieuwsbrief vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. De hier geuite meningen zijn van datum van publicatie en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitsluitend bestemd ter informatie; ze vormen geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en zijn niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

De podcast en nieuwsbrief mogen niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.