Beeld Daalder denkt hardop

Podcast Daalder denkt hardop

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland, volgt de financiële markten op de voet en analyseert de krachten die van invloed zijn op beleggingen. In deze podcast gaat hij elke week in op vragen die bij veel beleggers leven en ontwikkelingen die voor Nederlandse beleggers van belang zijn.

Neem contact op met Lukas Daalder

Lukas deelt niet alleen graag zijn visie met u, maar hoort ook graag wat u bezighoudt. Hebt u een vraag of een suggestie voor een onderwerp dat volgens u de aandacht verdient? Wilt u reageren op de podcast of de nieuwsbrief?

Nieuwsbrief Daalder op dinsdag

In deze wekelijkse nieuwsbrief houdt Lukas Daalder u op de hoogte van de marktontwikkelingen die relevant zijn voor de portefeuilles van beleggingsprofessionals. In het Nederlands en vanuit Nederlands perspectief.

Aanmelden Daalder op dinsdag

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
Emailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functie *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Aanmelden Daalder op dinsdag
Bedankt voor de aanmelding.
Je ontvangt nu onze laatste artikelen.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitgegeven door BlackRock Netherlands B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in de podcast en nieuwsbrief vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. De hier geuite meningen zijn van datum van publicatie en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitsluitend bestemd ter informatie; ze vormen geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en zijn niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

De podcast en nieuwsbrief mogen niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.