Alternatieve beleggingen

Het zijn moeilijke tijden voor beleggers. Heel wat beleggingscategorieën lijken overgewaardeerd op basis van het historische gemiddelde en de markten hebben te maken met vlagen van extreme volatiliteit die alle beleggingscategorieën treffen.


Waar kunnen beleggers toch nog rendement behalen? En hoe kunnen zij zich beschermen tegen forse marktcorrecties? Alternatieve beleggingen, zoals hedge funds, zijn een mogelijke oplossing.

BlackRock Alternative Strategies

Het internationale platform van BlackRock voor alternatieve beleggingen en hedge funds geeft particuliere beleggers toegang tot een volledig aanbod van alternatieve, UCITS gereguleerde, strategieën. UCITS staat voor ‘Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities’, instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) in het Nederlands.

Wij hebben lokale beleggingsexpertise in meer dan vijftien landen, ruim dertig jaar ervaring in alternatieve beleggingen wereldwijd en benutten de technologische mogelijkheden op innovatieve wijze. Hierdoor kunnen wij op ons platform voor alternatieve beleggingen een brede waaier van fondsen aanbieden die elk een antwoord bieden op specifieke beleggingsbehoeften.

Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4
Paragraph-5

Long / short

Fondsen met een long/short-beleggingsstrategie nemen long- en short-posities in op de aandelen- of obligatiemarkten om rendement te behalen ongeacht de richting van de markttrend.

 

 

https://blkcwpp001.bfm.com:9491/blk-nl/individual/themes/alternative-investments
4 https://blkcwpp001.bfm.com:9491/blk-nl/individual/themes/alternative-investments
4

BSF Global Long / Short Equity Fund

het BSF Global Long/Short Equity Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

BSF Emerging Markets Absolute Return Fund

het BSF Emerging Markets Absolute Return Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

Event-driven

Een "event-driven" strategie houdt in dat de fondsbeheerder profijt probeert te trekken van zogenoemde "corporate events" of bedrijfsgebeurtenissen, zoals fusies en overnames, die niet noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de situatie op de bredere markt.

Market-neutral

Fondsen die een "market-neutral" of marktneutrale strategie volgen, nemen zowel long- als short-posities in aandelen of obligaties binnen één sector, bedrijfstak, marktkapitalisatie, land etc. Op deze manier streeft deze strategie ernaar het risico van marktfactoren af te dekken.

 

Risk Indicator 4 Risk Indicator 4

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

het BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

BSF Global Absolute Return Bond Fund

het BSF Global Absolute Return Bond Fund is een subfonds van BlackRock Strategic Funds (BSF)

Multi-strategies

Alternatieve beleggingsfondsen met een multi-manager of multi-strategie aanpak combineren verschillende beheerders en/of strategieën om een positief absoluut rendement te behalen.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF). BSF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.