Alternatieve beleggingen

Het zijn moeilijke tijden voor beleggers. Heel wat beleggingscategorieën lijken overgewaardeerd op basis van het historische gemiddelde en de markten hebben te maken met vlagen van extreme volatiliteit die alle beleggingscategorieën treffen.


Waar kunnen beleggers toch nog rendement behalen? En hoe kunnen zij zich beschermen tegen forse marktcorrecties? Alternatieve beleggingen, zoals hedge funds, zijn een mogelijke oplossing.

BlackRock Alternative Strategies

Het internationale platform van BlackRock voor alternatieve beleggingen en hedge funds geeft particuliere beleggers toegang tot een volledig aanbod van alternatieve, UCITS gereguleerde*, strategieën.

Wij hebben lokale beleggingsexpertise in meer dan vijftien landen, ruim dertig jaar ervaring in alternatieve beleggingen wereldwijd en benutten de technologische mogelijkheden op innovatieve wijze. Hierdoor kunnen wij op ons platform voor alternatieve beleggingen een brede waaier van fondsen aanbieden die elk een antwoord bieden op specifieke beleggingsbehoeften.

Paragraph-2
Paragraph-3
Paragraph-4
Paragraph-5

Long / short

Fondsen met een long/short-beleggingsstrategie nemen long- en short-posities in op de aandelen- of obligatiemarkten om rendement te behalen ongeacht de richting van de markttrend.

 

https://blkcwpp001.bfm.com:9491/blk-nl/individual/themes/alternative-investments
4 https://blkcwpp001.bfm.com:9491/blk-nl/individual/themes/alternative-investments
4

BSF Global Long / Short Equity Fund

BSF Emerging Markets Absolute Return Fund

Event-driven

Een "event-driven" strategie houdt in dat de fondsbeheerder profijt probeert te trekken van zogenoemde "corporate events" of bedrijfsgebeurtenissen, zoals fusies en overnames, die niet noodzakelijkerwijs gekoppeld zijn aan de situatie op de bredere markt.

 

Risk Indicator 5

BSF Global Event Driven Fund

Market-neutral

Fondsen die een "market-neutral" of marktneutrale strategie volgen, nemen zowel long- als short-posities in aandelen of obligaties binnen één sector, bedrijfstak, marktkapitalisatie, land etc. Op deze manier streeft deze strategie ernaar het risico van marktfactoren af te dekken.

 

Risk Indicator 4 Risk Indicator 4

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

BSF Global Absolute Return Bond Fund

Multi-strategies

Alternatieve beleggingsfondsen met een multi-manager of multi-strategie aanpak combineren verschillende beheerders en/of strategieën om een positief absoluut rendement te behalen.

 

Risk Indicator 5 Risk Indicator 4

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

BSF Style Advantage Fund

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF). BSF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.