Alternatieve beleggingen

Waar kunnen beleggers nog rendement behalen? En zich beschermen tegen forse marktcorrecties? Alternatieve beleggingen zijn een mogelijke oplossing. 


Alternatieve beleggingen moeten aansluiten bij jouw doel als belegger, zoals: het dempen van de beweeglijkheid van de aandelenmarkt, het verlagen van de correlatie met traditionele beleggingen, het langer vastzetten van geld in ruil voor een potentieel hoger rendement of het beschermen van jouw beleggingsportefeuille tegen inflatie of rentestijgingen.

Toegang tot alternatieve beleggingsstrategieën met BlackRock.

Wat zijn
alternatieve beleggingen?

Alternatieve beleggingen zijn beleggingen in andere activa dan aandelen, obligaties en cash, of beleggingsstrategieën die afwijken van de traditionele methoden, zoals long/short- of arbitragestrategieën.

Waarom zou ik alternatieve beleggingen moeten overwegen?

Alternatieve beleggingen gedragen zich vaak anders dan standaard aandelen- en obligatiebeleggingen. Daardoor kunnen ze voor een beter gespreide portefeuille, een lager risico en hoger rendement zorgen.

Uit welke alternatieve beleggingen kan ik kiezen?

Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7
Paragraph-8

Ook beleggen in vastgoed is een populaire en flexibele strategie om een portefeuille te spreiden. Anders dan vaak wordt gedacht, is beleggen in vastgoed niet alleen voor de rijken der aarde weggelegd. Beursgenoteerde indexfondsen (ETF’s) en trusts (REIT’s) bieden beleggers de mogelijkheid vanaf een beperkte inleg toegang tot vastgoedstrategieën.

Mogelijke voordelen van beleggen in vastgoed zijn:

 • Vastgoed kan een goede bron van spreiding zijn, omdat het rendement op lange termijn minder sterk samenhangt met dat van aandelen, obligaties en cash.
 • Vastgoed kan een flinke stroom rechtstreekse inkomsten opleveren en biedt vooruitzicht op vermogensgroei.
 • Real estate investment trusts (REIT’s) combineren het vooruitzicht op waardestijging van vastgoed met de transparantie en liquiditeit die kenmerkend is voor beursgenoteerde aandelen. Dit soort beleggingen kan een hoger risico meebrengen.

Het verleden leert dat beleggen in grondstoffen zoals landbouwproducten, energie, edelmetalen of industriemetalen, verschillende voordelen heeft:

 • De prijzen van grondstoffen zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Hoe meer vraag er is naar bijvoorbeeld olie of aardgas, des te hoger de prijs en de winst voor de belegger zal zijn.
 • Grondstoffen bieden bescherming tegen inflatie. Ze zijn niet gevoelig voor bewegingen op de aandelenbeurzen en bieden daardoor een natuurlijke bescherming tegen dit risico.De populairste soorten grondstofbeleggingen zijn:

De populairste soorten grondstofbeleggingen zijn:

 • Indexfondsen: deze fondsen volgen een index die verschillende grondstofgerelateerde activa bevat.
 • Grondstoffondsen: deze beleggen rechtstreeks in de onderliggende grondstof. Denk hierbij aan een fonds dat een directe positie in goud of in olie bezit.
 • Op futures gebaseerde grondstoffondsen: deze fondsen bieden blootstelling aan grondstoffen door te beleggen in futures-contracten, zonder de onderliggende grondstof echt te kopen. Vanwege de volatiele aard van de futures-markt kan dit type beleggingen een hoger risico meebrengen.

Beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven kan een bredere spreiding en hoger rendement opleveren, omdat deze bedrijven door andere factoren worden gedreven dan beursgenoteerde ondernemingen. Mogelijke voordelen van beleggen in private equity zijn:

 • Private equity maakt het voor bedrijven makkelijker zich op de langetermijnstrategie te richten. Bij beursgenoteerde bedrijven ligt er vaak meer focus op de kwartaalcijfers.
 • Historisch gezien leveren private equity beleggingen in het algemeen aantrekkelijke rendementen op, zowel gecorrigeerd voor risico als in absolute cijfers.
 • Private equity biedt toegang tot een brede variatie aan beleggingskansen, omdat het wordt ingezet in alle stadia van de levenscyclus van een bedrijf, zoals de opstartfase, de groeifase, bij overname en bij herstructurering.

Omdat hedgefondsen een enorme keuze aan beleggingsstrategieën bieden en de mogelijkheid hebben om buiten de traditionele markten om te beleggen, kunnen ze de spreiding van een portefeuille als geen ander verbeteren. Enkele van de meest kenmerkende eigenschappen van hedgefondsen zijn:

 • Hedgefondsen kennen een zeer brede waaier aan mogelijke beleggingsinstrumenten, relatief weinig beperkingen en kunnen minder sterk gecorreleerde beleggingen bevatten. Dit betekent dat een belegger mogelijk minder schade ondervindt van extreme marktomstandigheden en volatiliteit.
 • Beleggingsstrategieën van Hedgefondsen zijn gericht op het vinden van marktinefficiënties, die door zeer deskundige managers kunnen worden benut om op termijn aanzienlijke waarde toe te voegen.
 • Hedgefondsen zijn te verdelen in vijf categorieën: long/short, managed futures, global macro, distressed en multi-strategie.

*Bron: BlackRock

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGM0619E-878602