Obligaties

BGF Asian High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/nov/2021 USD 3.170,66
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 330
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 01/dec/2017
Introductiedatum aandelenklasse 22/sep/2021
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,71%
ISIN LU2381872907
Bloomberg-code -
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMDHV86
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 59,67%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 40,29%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,53% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 1,55
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023 1,36
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 1,11
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 1,01
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS 4.1 12/31/2049 1,00
Naam Weging (%)
EHI CAR SERVICES LTD RegS 7.75 11/14/2024 0,95
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 0,90
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD MTN RegS 6.375 05/28/2022 0,89
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2049 0,82
HILONG HOLDING LTD RegS 9.75 11/18/2024 0,81
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP - 8,91 -0,07 -0,78 10,04 8,56 - LU2381872907 - -
KLASSE A8 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,16 -0,08 -0,87 11,82 8,81 - LU2127175417 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,19 -0,08 -0,97 10,57 7,88 - LU1564328737 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,17 -0,08 -0,97 10,55 7,86 - LU2125116330 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,15 -0,07 -0,85 10,54 7,84 - LU2125116413 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,59 -0,07 -0,81 10,49 8,26 - LU2250419111 - -
KLASSE X2 USD - 10,59 -0,10 -0,94 12,84 10,19 - LU1564328901 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 94,40 -0,84 -0,88 115,02 90,80 - LU2125116173 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP - 8,87 -0,07 -0,78 10,04 8,52 - LU2381873038 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 9,30 -0,08 -0,85 11,35 8,94 - LU2125116256 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,25 -0,08 -0,86 11,28 8,89 - LU2125115951 - -
KLASSE D3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,01 -0,07 -0,87 10,01 7,70 - LU2344714063 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,19 -0,08 -0,86 11,24 8,83 - LU2125116090 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 10,33 -0,10 -0,96 12,59 9,94 - LU1564328810 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 84,22 -0,75 -0,88 108,11 80,91 - LU1919856309 - -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 7,86 -0,07 -0,88 10,16 7,56 - LU1564328497 - -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 8,09 -0,07 -0,86 10,43 7,78 - LU2211195172 - -
KLASSE A5 USD - 8,92 -0,07 -0,78 10,04 8,58 - LU2379469104 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 10,31 -0,09 -0,87 12,53 9,91 - LU1564328224 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,52 -0,06 -0,79 9,72 7,23 - LU1564328141 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,12 -0,09 -0,88 12,32 9,74 - LU1564328067 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 8,35 -0,08 -0,95 10,20 8,03 - LU2327297755 - -
KLASSE I2 USD - 8,29 -0,07 -0,84 10,07 7,97 - LU2339509122 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Documenten

Documenten