Obligaties

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -1,3 6,1 4,8 -3,5 -19,5 4,7
Index (%) -1,1 8,4 3,4 -0,9 -17,6 6,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

2,41 -0,33 -15,21 -4,88 1,17
Index (%)

per 30/jun/2024

3,89 -0,49 -11,85 -4,33 4,69
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,17 -6,56 -3,59 - -2,10
Index (%) 4,69 -4,07 -1,81 - -0,55
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,45 0,20 -1,47 -2,45 1,17 -18,40 -16,71 - -12,97
Index (%) -0,36 0,80 -0,44 -0,36 4,69 -11,71 -8,72 - -3,57

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 19/jul/2024
CHF 18.836.777
Introductiedatum
20/dec/2017
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 9
Doorlopende kosten
0,20%
Kostenratio
0,15%
Minimale eerste inleg
CHF 100.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Bond - CHF Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BD8QG13
Fondsomvang
per 19/jul/2024
EUR 1.219.635.154
Introductie fonds
16/mrt/2017
Basisvaluta
EUR
Index
BBG MSCI Global Green Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE00BD8QG133
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
CHF 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BIGDCHD

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.322
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,68%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
3,91%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
3,88%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
8,14 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
1,65
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,00
Modified duration
per 28/jun/2024
6,61
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,69 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
8,14 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
7,16
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Bond Global EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
455,18
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
95,38
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
75,59
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
639
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
67,01
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
64,46%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
35,54%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven worden gerapporteerd op basis van MSCI-gegevens. Ter wille van de consistentie met de fondsratings van MSCI wordt dit fonds beheerd met gegevens van Sustainalytics.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Dit gedeelte bevat duurzaamheidsgerelateerde informatie over het Fonds, overeenkomstig artikel 10 van de SFDR.

A. Samenvatting

Het Fonds heeft duurzame beleggingen in portefeuille. De Benchmarkindex selecteert groene obligaties op basis van een beoordeling van de opbrengsten van elke afzonderlijke uitgifte van obligaties, die uitsluitend en formeel moeten worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen promoten. De duurzame beleggingsdoelstelling van dit Fonds is om te beleggen in een portefeuille van obligaties die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten waaruit de Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, de Benchmarkindex van dit Fonds, is samengesteld. Het Fonds tracht zijn duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door zijn Benchmarkindex te repliceren, die bestaat uit vastrentende waarden in meerdere valuta's die in overeenstemming met de Benchmarkindex als 'groene obligaties' zijn aangemerkt.

BlackRock beschouwt duurzame beleggingen als beleggingen in emittenten of effecten die bijdragen aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan deze doelstellingen, en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De Benchmarkindex selecteert groene obligaties op basis van een beoordeling van de opbrengsten van elke afzonderlijke uitgifte van obligaties, die uitsluitend en formeel moeten worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen promoten. Daarenboven voorziet de Benchmarkindex van het Fonds bij de selectie van groene obligaties in bepaalde minimumwaarborgen en uitsluitingen om blootstelling te vermijden aan obligaties waarvan de opbrengsten verbonden zijn aan activiteiten waarvan geconstateerd is dat ze bijzonder negatieve ecologische en sociale gevolgen hebben.

Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat eruit te beleggen in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex en zodoende als groene obligaties zijn aangemerkt (zoals door de indexaanbieder bepaald) en voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmarkindex. Het Fonds kan optimalisatietechnieken gebruiken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Benchmarkindex, wat inhoudt dat het is toegestaan om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarkindex, mits de prestaties van dergelijke effecten vergelijkbaar zijn (met een overeenkomstig risicoprofiel) met die van bepaalde effecten die wel deel uitmaken van de Benchmarkindex. Het bindende fundament van de beleggingsstrategie van het Fonds bestaat eruit dat het belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex en zodoende als groene obligaties zijn aangemerkt (zoals door de indexaanbieder bepaald) en voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmarkindex. Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren.

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex. Naar verwachting zal ten minste 90% van de activa van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmarkindex of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmarkindex. Dientengevolge heeft de Beleggingsbeheerder bepaald dat bij elke herschikking van de index (of zo snel nadien als redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) ten minste 90% van de activa van het Fonds belegd moet zijn in beleggingen die als duurzaam kwalificeren.Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex voldoen (met inbegrip van wanneer beleggingen niet langer als duurzaam kwalificeren), kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmarkindex (of anderszins niet langer aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmarkindex voldoen) en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen. Daardoor kunnen de activa van het Fonds tussen twee herschikkingen van de index in voor minder dan 90% bestaan uit beleggingen die als duurzaam kwalificeren.Maximaal 10% van de totale activa van het Fonds mag belegd zijn in andersoortige beleggingen.Het Fonds heeft zich er op het moment van schrijven niet toe verplicht meer dan 0% van de activa te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie.

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmarkindex te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methodologie bepaalde ESG-criteria hanteert bij de effectenselectie. BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan zijn duurzame beleggingsdoelstelling. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmarkindex te repliceren. De duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds is geïntegreerd in de methodologie van de Benchmarkindex en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herschikking nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, gegevens, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. ESG-datasets zijn afkomstig van externe gegevens- en indexaanbieders, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente gegevens van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De gegevens, inclusief ESG-gegevens, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de gegevens die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn.

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van aanbieders te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methodologie en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van gegevensproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke reguleringsnormen.

Duurzaam beleggen en het inzicht in duurzaamheid evolueert mee met de data-omgeving. De spelers uit de sector, waaronder indexaanbieders, staan voor de uitdaging om één enkele maatstaf of een reeks gestandaardiseerde maatstaven te identificeren waarmee een volledig beeld kan worden verkregen van een bedrijf of een belegging. ESG-datasets veranderen en worden steeds beter naarmate de standaarden voor informatieverschaffing, de regelgevende kaders en de praktijken in de sector evolueren. In sommige omstandigheden zijn gegevens niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen om de informatie te verkrijgen, is deze niet altijd beschikbaar. In dat geval zal de indexaanbieder een beoordeling maken op basis van zijn kennis van de betreffende belegging of sector. In bepaalde gevallen kunnen gegevens betrekking hebben op acties die de emittent mogelijk pas achteraf heeft ondernomen, en geven ze niet alle mogelijke gevallen van ernstige afbreuk weer.

De Beleggingsbeheerder voert een due-diligence-onderzoek uit bij de indexaanbieders en onderhoudt een doorlopende dialoog met hen over de indexmethoden, waaronder de manier waarop ze criteria voor goed bestuur beoordelen, zoals uiteengezet in de SFDR. Dit omvat onder andere, voor elk van de bedrijven waarin wordt belegd, goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

De Beleggingsbeheerder voert in het kader van de beleggingsstrategie van het Fonds geen directe engagementactiviteiten uit met de bedrijven/emittenten van de Benchmarkindex. De Beleggingsbeheerder onderhoudt een rechtstreekse dialoog met index- en gegevensaanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen. Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock. Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste ongunstige indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

De Benchmarkindex is aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of het Fonds is afgestemd op de duurzame beleggingsdoelstelling die het promoot.

B. Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling

De Benchmarkindex selecteert groene obligaties op basis van een beoordeling van de opbrengsten van elke afzonderlijke uitgifte van obligaties, die uitsluitend en formeel moeten worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen promoten. Daarenboven voorziet de Benchmarkindex van het Fonds bij de selectie van groene obligaties in bepaalde minimumwaarborgen en uitsluitingen om blootstelling te vermijden aan obligaties waarvan de opbrengsten verbonden zijn aan activiteiten waarvan geconstateerd is dat ze bijzonder negatieve ecologische en sociale gevolgen hebben.

Door de Benchmarkindex te repliceren, waarin de criteria voor de selectie van groene obligaties zijn geïntegreerd, ziet de Beleggingsbeheerder er bij elke herschikking van de index (of zo snel nadien als redelijkerwijs mogelijk en praktisch uitvoerbaar is) op toe dat de beleggingen van het Fonds in door de indexaanbieder als groene obligaties aangemerkte obligaties geen ernstige afbreuk doen aan een ecologische of sociale duurzame doelstelling in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer een of meer beleggingen van het Fonds niet langer aan bovenstaande selectiecriteria voldoen, kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmarkindex en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

De verplichte indicatoren van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen krachtens de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector) worden bij elke herschikking van de index in aanmerking genomen via de beoordeling van de beleggingen van het Fonds die als duurzame beleggingen kwalificeren (zoals hierna beschreven).

De indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren worden bij elke herschikking van de index in aanmerking genomen en worden voor elke uitgifte afzonderlijk beoordeeld door de indexaanbieder op basis van een beoordeling van de opbrengsten van de obligaties, die formeel en uitsluitend moeten worden aangewend om klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen te promoten. Daarenboven past de indexaanbieder bij de selectie van groene obligaties minimumwaarborgen en uitsluitingen toe om te waarborgen dat de opbrengsten van de obligaties niet worden aangewend voor activiteiten met bijzonder negatieve ecologische en sociale gevolgen. Dit omvat onder meer minimumwaarborgen en uitsluitingscriteria voor obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten die verband houden met winning van thermische steenkool, energieopwekking met thermische steenkool, significante verliezen aan biodiversiteit en controversiële wapens.

Bij elke herschikking van de index sluit de Benchmarkindex ook emittenten uit met een 'rode' controversewaarschuwing van MSCI ESG waarvan is geconstateerd dat ze: (1) internationale en/of nationale normen schenden (rekening houdend met indicatoren met betrekking tot schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO), en (2) betrokken zijn bij zeer ernstige ESG-gerelateerde controverses, rekening houdend met indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, biodiversiteit, water, afval en sociale thema's en arbeidsomstandigheden.

De Benchmarkindex van het Fonds sluit emittenten uit die een "rood" oormerk voor ESG-controverses hebben, dat wil zeggen emittenten waarvan de indexaanbieder heeft vastgesteld dat ze in strijd zijn met de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO. Bij elke herschikking van de index past de Benchmarkindex de bovenstaande uitsluitingscriteria toe.

C. Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product

De duurzame beleggingsdoelstelling van dit Fonds is om te beleggen in een portefeuille van obligaties die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten waaruit de Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, de Benchmarkindex van dit Fonds, is samengesteld. Het Fonds tracht zijn duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door zijn Benchmarkindex te repliceren, die bestaat uit vastrentende waarden in meerdere valuta's die in overeenstemming met de Benchmarkindex als 'groene obligaties' zijn aangemerkt.

De indexaanbieder definieert groene obligaties als vastrentende effecten waarvan de opbrengsten uitsluitend en formeel worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen promoten.

Om te worden geclassificeerd als een groene obligatie voor de doeleinden van de Benchmarkindex en in aanmerking te komen als een rechtstreeks milieuvoordeel, moet met de opbrengst van een obligatie projecten worden gefinancierd die vallen binnen een of meer kwalificerende milieucategorieën, waaronder alternatieve energie, energie-efficiëntie, preventie en bestrijding van verontreiniging, duurzaam water, groen bouwen en klimaatadaptatie. Obligaties met een algemene doelstelling komen ook in aanmerking voor opname in de Benchmarkindex als 90% van de activiteiten van de emittent (gemeten op basis van de inkomsten) binnen een of meer van de kwalificerende milieucategorieën valt.

De Benchmarkindex sluit emittenten ook uit die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten die geacht worden negatieve ecologische of sociale gevolgen te hebben. De Benchmarkindex sluit emittenten uit die betrokken zijn bij de volgende productcategorieën of activiteiten (of gerelateerde activiteiten):
• clustermunitie
• landmijnen
• verarmd uranium
• biologische/chemische wapens
• verblindende lasers
• niet-opspoorbare fragmenten
• witte fosfor
• brandwapens
• thermische steenkool

Voor elke beperkte activiteit definieert de indexaanbieder de term "betrokkenheid". Dat kan gebaseerd zijn op het percentage van de omzet, een vastgelegde totale-omzetdrempel, of op basis van iedere verbinding met een activiteit waarvoor beperkingen gelden, ongeacht hoeveel omzet daaruit behaald wordt.

De Benchmarkindex sluit eveneens emittenten uit waarvan is geconstateerd dat ze betrokken zijn bij zeer ernstige ESG-gerelateerde controverses en waaraan MSCI ESG (op basis van een controverse-score van MSCI) een "rode" controversewaarschuwing heeft verbonden. De controverse-score van MSCI is een maatstaf voor de betrokkenheid (of vermeende betrokkenheid) van een emittent bij ernstige controverses op basis van een beoordeling van de activiteiten en/of producten van de emittent die geacht worden een negatieve ESG-impact te hebben. Een controverse-score van MSCI kan verwijzen naar betrokkenheid bij activiteiten met een negatieve impact die verband houdt met milieukwesties zoals biodiversiteit en landgebruik, energie en klimaatverandering, waterstress, uitstoot van giftige stoffen en afvalkwesties. Een controverse-score van MSCI kan ook gebaseerd zijn op betrokkenheid bij activiteiten met een negatieve impact die verband houdt met sociale kwesties zoals mensenrechten, arbeidsverhoudingen, discriminatie en diversiteit van het personeelsbestand.

Meer informatie over waar nadere inlichtingen over de methodologie van de Benchmarkindex te verkrijgen zijn, is te vinden onder 'L – Behalen duurzame beleggingsdoelstelling.'

D. Beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat eruit te beleggen in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex en zodoende als groene obligaties zijn aangemerkt (zoals door de indexaanbieder bepaald) en voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmarkindex. De indexmethodologie van de Benchmarkindex wordt beschreven onder 'C – Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product' hiervoor.

Door in de componenten van de Benchmarkindex te beleggen, stelt de beleggingsstrategie het Fonds in staat om te beleggen in groene obligaties (zoals door de indexaanbieder bepaald) en te voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex. Wanneer beleggingen daar niet langer aan voldoen (met inbegrip van wanneer obligaties niet langer als groene obligaties kunnen worden aangemerkt), kan het Fonds die effecten alleen aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmarkindex en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

Het Fonds kan optimalisatietechnieken gebruiken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Benchmarkindex, wat inhoudt dat het is toegestaan om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarkindex, mits de prestaties van dergelijke effecten vergelijkbaar zijn (met een overeenkomstig risicoprofiel) met die van bepaalde effecten die wel deel uitmaken van de Benchmarkindex. Wanneer het Fonds dat doet, is de beleggingsstrategie om te beleggen in effecten in de Benchmarkindex of in effecten die op het ogenblik van aankoop aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex voldoen. Wanneer effecten niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex voldoen, kan het Fonds die effecten aanhouden tot de volgende herschikking van de Benchmarkindex en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie verkopen.

De strategie wordt toegepast bij elke herschikking van de portefeuille van het Fonds (of zo snel nadien als redelijkerwijs mogelijk en praktisch uitvoerbaar is), die de herschikking van de Benchmarkindex volgt.

Het bindende fundament van de beleggingsstrategie van het Fonds bestaat eruit dat het belegt in een obligatieportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex en zodoende als groene obligaties zijn aangemerkt (zoals door de indexaanbieder bepaald) en voldoen aan de ESG-kenmerken van de Benchmarkindex.

Aangezien het Fonds optimalisatietechnieken kan gebruiken en kan beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarkindex, bestaat zijn beleggingsstrategie erin om alleen te beleggen in effecten die deel uitmaken van de Benchmarkindex of in effecten die op het moment van aankoop voldoen aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex.

Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex voldoen (met inbegrip van wanneer obligaties niet langer als groene obligaties kunnen worden aangemerkt), kan het Fonds die effecten alleen aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmarkindex en/of het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen.

Inaanmerkingneming van de belangrijkste ongunstige effecten (PAI's) op duurzaamheidsfactoren

Het Fonds neemt de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking zoals uiteengezet in bovenstaande vraag, zie 'B – Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling'.

Het jaarverslag van het Fonds zal informatie bevatten over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Beleid voor goed bestuur

In de methode van de Benchmarkindex zijn governance-controles opgenomen. Bij elke herschikking van de index sluit de indexaanbieder emittenten uit de Benchmarkindex uit op basis van een ESG-controversescore (die de betrokkenheid van de emittent bij ESG-gerelateerde controverses meet), waarbij ook ondernemingen worden uitgesloten waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties, die worden beschreven onder 'C – Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product.'

E. Aandeel beleggingen

Het Fonds stelt zich ten doel te beleggen in een effectenportefeuille die, voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar, bestaat uit de effecten die zijn opgenomen in de Benchmarkindex.

Naar verwachting zal ten minste 90% van de activa van het Fonds worden belegd in effecten uit de Benchmarkindex of in effecten die voldoen aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmarkindex. Dientengevolge heeft de Beleggingsbeheerder bepaald dat bij elke herschikking van de index (of zo snel nadien als redelijkerwijs mogelijk en praktisch haalbaar is) ten minste 90% van de activa van het Fonds belegd moet zijn in beleggingen die als duurzaam kwalificeren.

Wanneer beleggingen niet langer aan de ESG-vereisten van de Benchmarkindex voldoen (met inbegrip van wanneer beleggingen niet langer als duurzaam kwalificeren), kan het Fonds die effecten aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Benchmarkindex (of anderszins niet langer aan de ESG-selectiecriteria van de Benchmarkindex voldoen) en het mogelijk en praktisch uitvoerbaar is (naar mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie in kwestie te verkopen. Daardoor kunnen de activa van het Fonds tussen twee herschikkingen van de index in voor minder dan 90% bestaan uit beleggingen die als duurzaam kwalificeren.

Maximaal 10% van de totale activa van het Fonds mag belegd zijn in andersoortige beleggingen.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer in het kader van de duurzame beleggingsdoelstelling. Wanneer het Fonds gebruikmaakt van derivaten om de duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zijn eventuele eerdergenoemde ESG-ratings of -analyses op de onderliggende waarden van toepassing.

Het Fonds heeft zich er op het moment van schrijven niet toe verplicht meer dan 0% van de activa te beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die afgestemd is op de EU-Taxonomie. Het Fonds verbindt zich er momenteel niet toe te beleggen in activiteiten gerelateerd aan fossiel gas en/of kernenergie die voldoen aan de EU-Taxonomie.

Dit Fonds heeft zich er op het moment van schrijven niet toe verplicht meer dan 0% van de activa te beleggen in transitie- en faciliterende activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Minimaal 90% van de activa van het Fonds wordt belegd in duurzame beleggingen. Die duurzame beleggingen zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling zonder verbintenis tot afstemming op de EU-Taxonomie. Op of rond het moment van herschikking van de index wordt telkens beoordeeld welke beleggingen van het Fonds als duurzaam kwalificeren, waarna de portefeuille van het Fonds wordt geherbalanceerd in lijn met de Benchmarkindex.

Dit Fonds heeft zich er op het moment van schrijven niet toe verbonden meer dan 0% van de activa te beleggen in sociaal duurzame beleggingen.

Andersoortige beleggingen kunnen cash, geldmarktfondsen en derivaten zijn. Dergelijke beleggingen mogen alleen worden gebruikt met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, met uitzondering van derivaten die worden gebruikt voor de valuta-afdekking van aandelenklassen met valuta-afdekking.

De ESG-ratings of -analyses die door de indexaanbieder worden toegepast, zijn alleen van toepassing op derivaten als deze gekoppeld zijn aan afzonderlijke emittenten die door het Fonds worden gebruikt.

F. Monitoring duurzame beleggingsdoelstelling

Doorlopende controle van de productintegriteit

BlackRock controleert of het Fonds zich houdt aan zijn duurzame beleggingsdoelstelling. De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Benchmarkindex te repliceren. De duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds is geïntegreerd in de methodologie van de Benchmarkindex en in het kader van de monitoring van het Fonds wordt bij elke herschikking nagegaan of er afwijkingen zijn in het nakomen van de duurzaamheidsverplichtingen van het Fonds.

BlackRock controleert gegevens op Fonds- en indexniveau om bij elke herschikking na te gaan of het Fonds aan deze kenmerken voldoet.

BlackRock controleert ook de tracking error van het Fonds en rapporteert dit aan beleggers in de jaar- en halfjaarverslagen en -rekeningen. In het prospectus van het Fonds is ook informatie over de verwachte tracking error opgenomen.

G. Methodologieën

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmarkindex te repliceren, die afhankelijk van de gebruikte methodologie bepaalde ESG-criteria hanteert bij de effectenselectie (hierboven omschreven in Hoofdstuk C en meer in detail in hoofdstuk L).

Methodologieën

Daarnaast worden de volgende methodologieën gebruikt om te meten in welke mate wordt voldaan aan de duurzame beleggingsdoelstelling die door het Fonds wordt gepromoot.

De benchmarkindex maakt gebruikt van de ESG-controversegegevens van MSCI. Ga voor meer informatie naar https://www.msci.com/documents/10199/acbe7c8a-a4e4-49de-9cf8-5e957245b86b

De benchmarkindex belegt in groene obligaties, die vastrentende effecten zijn waarvan de opbrengsten uitsluitend en formeel worden aangewend voor projecten of activiteiten die klimaat- of andere ecologische duurzaamheidsdoelen promoten. Raadpleeg voor meer informatie de indexmethodiek.

De benchmarkindex maakt gebruik van aanvullende screens. Raadpleeg voor meer informatie de indexmethodiek.

Methodologie voor Duurzame Beleggingen

Duurzame beleggingen worden geïdentificeerd op basis van een vierdelige beoordeling:
(i) Bijdrage van de economische activiteiten aan ecologische en/of sociale doelstellingen;
(ii) Geen ernstige afbreuk doen;
(iii) Voldoet aan minimumwaarborgen; en
(iv) Goed bestuur (indien van toepassing).

Een belegging moet aan alle vier de onderdelen van deze test voldoen om als een Duurzame Belegging te worden aangemerkt. Duurzame Beleggingen zijn onderworpen aan een degelijk toezichtsproces om ervoor te zorgen dat aan de wettelijke normen wordt voldaan.

(i) Bijdrage van de economische activiteiten aan ecologische en/of sociale doelstellingen

Ecologische en sociale doelstellingen
BlackRock identificeert Duurzame Beleggingen die bijdragen aan de verwezenlijking van verschillende ecologische en/of sociale doelstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, alternatieve en hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, preventie of beperking van verontreiniging, hergebruik en recycling, gezondheid, voeding, sanitaire voorzieningen en onderwijs en de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en andere duurzaamheidsgerelateerde kaders (gezamenlijk "Milieu- en sociale doelstellingen").

Beoordeling van een economische activiteit
Een belegging wordt als een Duurzame Belegging aangemerkt (mits voldaan wordt aan de andere drie onderdelen):

Bedrijfsactiviteiten
• Er is systematisch vastgesteld, met behulp van gegevens van externe aanbieders, dat minimaal 20% van de inkomsten kunnen worden toegeschreven aan producten en/of diensten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen.

Bedrijfspraktijken
• De emittent een decarbonisatiedoelstelling heeft bepaald in overeenstemming met de Science Based Targets-initiatieven (SBTi) die bevestigd is aan de hand van gegevens van externe aanbieders. De SBTi's hebben tot doel een duidelijk omschreven traject te bieden voor bedrijven en financiële instellingen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG's) te verminderen om in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te helpen voorkomen.

Vastrentende effecten
• Als een fonds belegt in obligaties waarvan de opbrengsten worden aangewend voor een specifiek doel, is een dergelijke obligaties een Duurzame Belegging als het gebruik van de opbrengsten substantieel bijdraagt aan een ecologische en/of sociale doelstelling zoals bepaald aan de hand van een fundamentele beoordeling.

De Duurzame Beleggingen van een fonds kunnen een of meer van de bovenstaande ecologische en/of sociale doelstellingen hebben, afhankelijk van de beleggingsstrategie van het fonds. Wanneer wordt bepaald welke onderliggende beleggingen als Duurzame Belegging worden aangemerkt, kan BlackRock rekening houden met de door de indexaanbieder uitgevoerde beoordeling van duurzame beleggingen, of andere uitsluitingscriteria die zijn opgenomen in de indexmethodologie van de benchmark van het fonds.

(ii) Geen ernstige afbreuk doen aan ("DNSH")

Bij elke herschikking van de index worden de ecologische of sociale indicatoren van alle beleggingen die als duurzaam kwalificeren, beoordeeld ten opzichte van bepaalde minimumwaarden. In het kader van de beoordeling worden bedrijven beoordeeld op hun betrokkenheid bij activiteiten die geacht worden zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen te hebben. Wanneer een bedrijf is geïdentificeerd als betrokken partij bij activiteiten met zeer negatieve ecologische en sociale gevolgen, komt het niet in aanmerking als duurzame belegging.

Wanneer het fonds belegt in obligaties waarvan de opbrengsten worden aangewend voor een specifiek doel, zoals groene obligaties, wordt de beoordeling uitgevoerd op uitgifteniveau en zal deze zijn gebaseerd op het gebruik van de opbrengst van de obligaties, die formeel en uitsluitend moet worden aangewend om het klimaat of andere ecologische of sociale duurzaamheidsdoeleinden te bevorderen. Bovendien zijn in het selectieproces van groene obligaties bepaalde minimumwaarborgen en uitsluitingscriteria opgenomen om blootstelling aan obligaties die verband houden met activiteiten die geacht worden zeer negatieve ecologische en maatschappelijke gevolgen te hebben, te voorkomen

De verplichte indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards, RTS) van de SFDR) worden bij elke herschikking van de index in aanmerking genomen in de beoordeling van de beleggingen van het Fonds die als duurzaam kwalificeren.

Op basis van deze beoordeling worden de volgende beleggingen niet aangemerkt als Duurzame Belegging: (1) bedrijven die geacht worden minstens 1% van hun omzet te genereren uit activiteiten die verband houden met thermische steenkool, die zeer koolstofintensief zijn en sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen (rekening houdend met indicatoren met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen) (2) bedrijven die geacht worden betrokken te zijn bij ernstige ESG-gerelateerde controverses (op grond van indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval en sociale en werknemersaangelegenheden), en (3) bedrijven die geacht worden een achterstand te hebben op hun sectorgenoten op basis van hun hoge blootstelling aan significante ESG-risico's en hun onvermogen om deze te beheren (op grond van indicatoren voor de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water, afval, niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen en genderdiversiteit in de raad van bestuur).

Bedrijven die zijn geclassificeerd als schender of mogelijke schender van algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden, zoals vastgelegd in de beginselen uit het Global Compact van de Verenigde Naties, de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de onderliggende verdragen daarvan, worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging. Bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens (op grond van indicatoren voor betrokkenheid bij controversiële wapens) worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging.

(iii) Voldoen aan minimumwaarborgen

Emittenten die zijn geclassificeerd als schender of mogelijke schender van algemeen aanvaarde internationale normen en standaarden, zoals vastgelegd in de beginselen uit het Global Compact van de Verenigde Naties, de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de OESO, de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de onderliggende verdragen daarvan, worden niet aangemerkt als Duurzame Belegging.

Goed bestuur

In de methode van de Benchmarkindex zijn governance-controles opgenomen. Bij elke herschikking van de index sluit de indexaanbieder ondernemingen uit de Benchmarkindex uit op basis van een ESG-controversescore (die de betrokkenheid van de emittent bij ESG-gerelateerde controverses meet) en sluit hij ondernemingen uit waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties.

H. Databronnen en -verwerking

Databronnen

De Portefeuillebeheerders van BlackRock hebben toegang tot onderzoek, gegevens, tools en analyses om ESG-inzichten in hun beleggingsproces te integreren. Aladdin is het besturingssysteem waarmee de gegevens, de mensen en de technologie die nodig zijn om portefeuilles realtime te beheren, met elkaar in verbinding worden gebracht, en tevens de engine achter de ESG-analyse- en rapportagemogelijkheden van BlackRock. De Portefeuillebeheerders van BlackRock gebruiken Aladdin om beleggingsbeslissingen te nemen, portefeuilles te monitoren en toegang te krijgen tot indexgegevens die het beleggingsproces ondersteunen om de ESG-kenmerken van het Fonds te verwezenlijken.

ESG-datasets zijn afkomstig van externe gegevens- en indexaanbieders, waaronder MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P en Clarity AI. Deze datasets kunnen de belangrijkste ESG-scores, gegevens over koolstofuitstoot, maatstaven voor bedrijfsbetrokkenheid of controverses bevatten en zijn opgenomen in Aladdin-tools die beschikbaar zijn voor Portefeuillebeheerders en worden gebruikt in de beleggingsstrategieën van BlackRock. Dergelijke tools ondersteunen het volledige beleggingsproces, van onderzoek tot portefeuillesamenstelling, portefeuillemodellering en rapportage.

Genomen maatregelen om de kwaliteit van de data te waarborgen

BlackRock past een uitgebreid due-diligence-proces toe om het aanbod van aanbieders te evalueren aan de hand van zeer gerichte beoordelingen van de methodologie en de dekking, gebaseerd op de duurzame-beleggingsstrategie (en de ecologische en sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling) van het product. Ons proces omvat zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses om de geschiktheid van gegevensproducten te beoordelen overeenkomstig de toepasselijke reguleringsnormen.

We beoordelen ESG-aanbieders en -gegevens op vijf kernpunten, die hieronder worden beschreven:
1. Gegevensverzameling: dit omvat onder andere het beoordelen van de onderliggende gegevensbronnen van de gegevensaanbieders, de technologie die wordt gebruikt om gegevens vast te leggen, het proces om onjuiste informatie te identificeren en eventueel gebruik van machine learning of benaderingen waarbij de gegevens door mensen worden verzameld. We nemen ook geplande verbeteringen in overweging.
2. Gegevensdekking: onze beoordeling richt zich onder andere op de mate waarin een gegevenspakket dekking biedt voor ons belegbare universum van emittenten en activaklassen. Dit houdt onder meer in dat we rekening houden met de manier waarop wordt omgegaan met moedermaatschappijen en hun dochterondernemingen, evenals het gebruik van geschatte of gerapporteerde gegevens.
3. Methodologie: onze beoordeling richt zich onder andere op de gebruikte methodologieën van externe aanbieders, waaronder hun benadering van het verzamelen en berekenen van gegevens, hoe ze deze afstemmen op sector- of reglementaire normen of kaders, materialiteitsdrempels en hun benadering van gegevenslacunes.
4. Gegevensverificatie: onze beoordeling richt zich onder andere op de manier waarop externe aanbieders de verzamelde gegevens verifiëren en hun processen van kwaliteitsborging, waaronder hun engagement bij emittenten.
5. Activiteiten: we beoordelen verschillende aspecten van de activiteiten van gegevensaanbieders, waaronder hun beleid en procedures (waaronder het in overweging nemen van belangenconflicten), de omvang en ervaring van hun gegevensonderzoeksteams, hun trainingsprogramma's en hun gebruik van externe dienstverleners.

Daarnaast neemt BlackRock actief deel aan eventuele relevante overlegstructuren met leveranciers over voorgestelde wijzigingen in de methodologie die betrekking hebben op datasets van externe aanbieders of indexmethodologieën, en geeft het uitgebreide feedback en aanbevelingen aan de technische teams van gegevensaanbieders. BlackRock onderhoudt vaak een permanente dialoog met aanbieders van ESG-gegevens, waaronder aanbieders van indexen, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de sector.

De wijze waarop de data worden verwerkt

De interne processen van BlackRock zijn gericht op het leveren van gestandaardiseerde consistente gegevens van hoge kwaliteit voor gebruik door beleggingsprofessionals en voor transparantie- en rapportagedoeleinden. De gegevens, inclusief ESG-gegevens, worden ontvangen via onze bestaande interfaces, waarna ze aan een reeks kwaliteits- en volledigheidscontroles worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de gegevens die gebruikt worden in BlackRock-systemen en -applicaties, zoals Aladdin, van goede kwaliteit zijn. De geïntegreerde technologie van BlackRock stelt ons in staat om gegevens over emittenten en beleggingen te verzamelen op basis van diverse ecologische, sociale en governancemaatstaven en diverse gegevensaanbieders, en deze ter beschikking te stellen van beleggingsteams en andere ondersteunende en controlefuncties, zoals risicobeheer.

Gebruik van geschatte data

BlackRock streeft ernaar zoveel mogelijk gerapporteerde gegevens van bedrijven via externe gegevensleveranciers te verkrijgen. De sectorstandaarden voor informatieverschaffing zijn echter nog in ontwikkeling, met name met betrekking tot voorspellende indicatoren. Daarom vertrouwen we in bepaalde gevallen op schattingen of indirecte metingen van gegevensleveranciers om ons brede belegbare universum van emittenten te dekken. Gezien de huidige uitdagingen op datagebied baseert BlackRock zich op een aanzienlijke hoeveelheid geschatte gegevens over het belegbare universum, waarbij het aandeel van de geschatte gegevens per dataset kan variëren. We streven ernaar dat het gebruik van schattingen voldoet aan de richtlijnen en dat we over de nodige documentatie beschikken en transparant kunnen zijn over de door gegevensaanbieders gehanteerde methoden. BlackRock erkent dat de datakwaliteit en -dekking moeten worden verbeterd en blijft werken aan de ontwikkeling van de datasets waar onze beleggingsprofessionals en andere teams gebruik van maken. Indien vereist krachtens de lokale regelgeving van een land, worden expliciete gegevensdekkingsniveaus voor de fondsen vermeld. BlackRock streeft ernaar om inzicht te hebben in het gebruik van geschatte gegevens in indexmethodologieën en zich ervan te vergewissen dat ze een degelijke aanpak hanteren die in overeenstemming is met de toepasselijke reglementaire vereisten en indexmethodologieën.

I. Methodologische en databeperkingen

Methodologische beperkingen

Duurzaam beleggen is iets dat voortdurend in ontwikkeling is, zowel wat betreft de inzichten binnen de sector als het regelgevende kader op regionaal en mondiaal niveau. BlackRock blijft de ontwikkelingen in de doorlopende implementatie door de EU van haar kader voor duurzaam beleggen en haar beleggingsmethodologieën controleren, om te zorgen voor afstemming naarmate de regelgeving verandert. Als gevolg hiervan kan BlackRock op elk moment deze informatie en de gebruikte methodologieën en databronnen bijwerken naarmate de marktpraktijken veranderen of er nieuwe richtlijnen beschikbaar worden.

De screening van een Benchmarkindex op zijn ESG-criteria wordt door indexaanbieders over het algemeen alleen uitgevoerd op het moment van herschikking van de index. Bedrijven die voorheen voldeden aan de screeningcriteria van een Benchmarkindex en daarom zijn opgenomen in de Benchmarkindex en het Fonds, kunnen onverwachts of plotseling worden getroffen door een ernstige controverse die een negatieve invloed heeft op hun koers en dus op de prestaties van het Fonds. Als deze bedrijven bestaande componenten van de Benchmarkindex zijn, blijven ze in de Benchmarkindex en dus ook in de portefeuille van het Fonds tot de volgende geplande herschikking (of periodieke herziening), wanneer het betreffende bedrijf geen deel meer uitmaakt van de Benchmarkindex en het mogelijk en praktisch haalbaar is (naar de mening van de Beleggingsbeheerder) om de positie te liquideren. Een Fonds dat een dergelijke Benchmarkindex volgt, voldoet tussen twee indexherschikkingen (of periodieke indexherzieningen) in mogelijk niet meer aan de ESG-criteria totdat de Benchmarkindex opnieuw is herschikt volgens zijn indexcriteria. Op dat moment wordt ook het Fonds herschikt in overeenstemming met zijn Benchmarkindex. Evenzo kunnen indexmethodologieën die zich verbinden tot een minimumpercentage aan Duurzame Beleggingen ook tussen twee herschikkingen in onder dat niveau dalen, waarna ze weer in overeenstemming worden gebracht op het moment van herschikking (of op een later tijdstip zodra dat praktisch haalbaar is).

Databeperkingen

ESG-datasets veranderen en worden steeds beter naarmate de standaarden voor informatieverschaffing, de regelgevende kaders en de praktijken in de sector evolueren. BlackRock blijft samenwerken met uiteenlopende marktdeelnemers om de gegevenskwaliteit te verbeteren.

Hoewel elke ESG-maatstaf zijn eigen beperkingen kan hebben, hebben databeperkingen in grote lijnen betrekking op:
• Een beperkte beschikbaarheid van bepaalde ESG-maatstaven vanwege verschillen in standaarden voor rapportage en informatieverschaffing die gevolgen hebben voor emittenten, regio's of sectoren.
• Nieuwe wettelijke rapportagestandaarden voor bedrijven met betrekking tot duurzaamheid die leiden tot verschillen in de mate waarin bedrijven in staat zijn hun rapportage in lijn te brengen met reglementaire criteria, waardoor sommige maatstaven een laag dekkingsniveau kunnen hebben.
• Inconsistentie in het gebruik en het aandeel van gerapporteerde versus geschatte ESG-gegevens bij verschillende gegevensaanbieders, gemeten over verschillende tijdsperioden, wat ten koste gaat van de vergelijkbaarheid.
• Geschatte gegevens kunnen per definitie afwijken van de werkelijke cijfers als gevolg van de aannames of hypothesen van gegevensaanbieders.
• Verschillen in standpunten of beoordelingen van emittenten als gevolg van verschillende methodologieën van aanbieders of het gebruik van subjectieve criteria. • De meeste ESG-rapportages en -informatieverschaffing van bedrijven vinden een keer per jaar plaats en het kost veel tijd om deze gegevens te produceren, wat betekent dat ze met vertraging worden geproduceerd vergeleken met financiële gegevens. Er kan ook sprake zijn van een inconsistente verversingsfrequentie van de gegevens bij verschillende gegevensaanbieders die dergelijke gegevens in hun datasets opnemen.
• De dekking en toepasbaarheid van gegevens over activaklassen en indicatoren kunnen variëren.
• Gegevens die betrekking hebben op de toekomst, zoals klimaatgerelateerde doelstellingen, kunnen aanzienlijk verschillen van historische en actuele maatstaven.

Zie het jaarverslag van het Fonds voor meer informatie over de berekeningswijze van maatstaven die worden weergegeven met duurzaamheidsindicatoren.

Duurzame Beleggingen en ecologische en sociale criteria

Duurzaam beleggen en het inzicht in duurzaamheid evolueert mee met de data-omgeving. De spelers uit de sector, waaronder de indexaanbieder, staan voor de uitdaging om één enkele maatstaf of een reeks gestandaardiseerde maatstaven te identificeren waarmee een volledig beeld kan worden verkregen van een bedrijf of een belegging. BlackRock heeft daarom een kader opgesteld om duurzame beleggingen te identificeren, rekening houdend met de reglementaire vereisten en de methodologieën van indexaanbieders.

BlackRock maakt gebruik van methodologieën en gegevens van externe indexaanbieders om te beoordelen of beleggingen ernstige afbreuk doen en of bedrijven praktijken op het gebied van goed bestuur hanteren. In sommige omstandigheden zijn gegevens niet beschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. Ondanks redelijke inspanningen om de informatie te verkrijgen, is deze niet altijd beschikbaar. In dat geval zal de indexaanbieder een beoordeling maken op basis van zijn kennis van de betreffende belegging of sector. In bepaalde gevallen kunnen gegevens betrekking hebben op acties die de emittent mogelijk pas achteraf heeft ondernomen, en geven ze niet alle mogelijke gevallen van ernstige afbreuk weer.

BlackRock voert grondig due-diligence-onderzoek uit naar duurzame-beleggingsmethodologieën van indexaanbieders om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met BlackRock's opvattingen over Duurzame Beleggingen.

J. Due Diligence

De Beleggingsbeheerder voert een due-diligence-onderzoek uit bij de indexaanbieders en onderhoudt een doorlopende dialoog met hen over de indexmethoden, waaronder de manier waarop ze criteria voor goed bestuur beoordelen, zoals uiteengezet in de SFDR. Dit omvat onder andere, voor elk van de bedrijven waarin wordt belegd, goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

K. Engagementbeleid

Het Fonds

Het Fonds maakt geen gebruik van engagement om zijn bindende verplichtingen op het gebied van ecologische of sociale kenmerken of duurzame beleggingsdoelstellingen na te komen. De Beleggingsbeheerder heeft geen directe engagementactiviteiten met de bedrijven/emittenten uit de index, maar onderhoudt wel een rechtstreekse dialoog met index- en gegevensaanbieders om betere analyses en meer stabiliteit in de ESG-statistieken te garanderen.

Algemeen

Engagement met bedrijven waarin we het vermogen van onze klanten beleggen, vindt plaats op meerdere niveaus binnen BlackRock.

In welk geval engagement door een bepaald team van portefeuillebeheerders specifiek wordt geïdentificeerd als een van de middelen waarmee ze streven naar betrokkenheid bij ecologische, sociale en governance-kwesties binnen de context van de SFDR, de methoden waarmee de doeltreffendheid van een dergelijk engagementbeleid en de manieren waarop een dergelijk engagementbeleid kan worden aangepast als dit niet het gewenste effect bereikt (meestal uitgedrukt als een vermindering van de gespecificeerde belangrijkste ongunstige indicatoren), worden beschreven in het prospectus en de webpagina's van dit fonds.

Wanneer een beleggingsteam ervoor kiest om engagement te gebruiken, kan dit verschillende vormen aannemen, maar in essentie zal het team van portefeuillebeheerders streven naar een regelmatige en doorlopende dialoog met leidinggevenden of bestuursleden van de betrokken bedrijven waarin wordt belegd om goed bestuur en duurzame zakelijke praktijken te bevorderen, gericht op de geïdentificeerde ESG-kenmerken en belangrijkste ongunstige indicatoren, en om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van zowel het management van het bedrijf als het toezicht op de activiteiten die zijn ontwikkeld om de geïdentificeerde ESG-kwesties aan te pakken. Engagement stelt het team van portefeuillebeheerders ook in staat feedback te geven over de praktijken en informatieverschaffing van bedrijven.

Wanneer een relevant team van portefeuillebeheerders zich zorgen maakt over de manier waarop een bedrijf de geïdentificeerde ESG-kenmerken en/of belangrijkste ongunstige indicatoren benadert, kunnen ze ervoor kiezen om hun verwachtingen kenbaar te maken aan de raad van bestuur of het management van het bedrijf en kunnen ze door te stemmen op algemene vergaderingen aangeven dat bepaalde problemen niet zijn opgelost, in het algemeen door tegen de herverkiezing van bestuurders te stemmen die volgens hen verantwoordelijk zijn voor verbeteringen in de geïdentificeerde ESG-kenmerken of belangrijkste ongunstige indicatoren.

Los van de activiteiten van de afzonderlijke teams van portefeuillebeheerders heeft BlackRock, op het hoogste niveau en als onderdeel van zijn fiduciaire benadering, bepaald dat het op lange termijn in het belang van zijn klanten is om als een geïnformeerde, betrokken aandeelhouder goed bestuur te bevorderen. Bij BlackRock is dit de verantwoordelijkheid van het BlackRock Investment Stewardship-team. Hoofdzakelijk dankzij het werk van het BIS-team voldoet BlackRock aan de vereisten van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ("SRD II") met betrekking tot engagement met beursgenoteerde bedrijven en andere partijen in het beleggingsecosysteem. Een exemplaar van het SRD II-engagementbeleid van BlackRock is te vinden op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-shareholder-rights-directiveii-engagement-policy-2022.pdf.

De benadering van stewardship van BlackRock wordt uiteengezet in de Algemene Principes van BIS en de stemrichtlijnen op marktniveau. In de Algemene Principes van BIS wordt onze filosofie ten aanzien van stewardship uiteengezet, evenals onze visie op corporate governance en duurzame bedrijfspraktijken die de waardecreatie van bedrijven op lange termijn bevorderen. We erkennen dat de geaccepteerde standaarden en normen op het gebied van corporate governance per markt verschillen; we zijn echter van mening dat bepaalde fundamentele elementen van governance-praktijken wereldwijd inherent zijn aan het vermogen van een bedrijf om op lange termijn waarde te creëren. In onze marktspecifieke stemrichtlijnen wordt nader omschreven hoe het BIS-team de Algemene Principes implementeert – rekening houdend met lokale marktstandaarden en -normen – en hoe we stembeslissingen nemen met betrekking tot specifieke onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen. De algemene benadering van stewardship en engagement van BlackRock is te vinden op: https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive en https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship

Bij het uitvoeren van zijn engagementactiviteiten kan het BIS-team zich richten op bepaalde ESG-thema's, die worden beschreven in de stemprioriteiten van BlackRock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-final.pdf

L. Behalen van duurzame beleggingsdoelstelling

dit Fonds tracht de duurzame beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door de prestatie te repliceren van de Bloomberg MSCI Global Green Bond Index, zijn Benchmarkindex, die tot doel heeft obligaties te selecteren die als 'groene obligaties' zijn aangemerkt en de aanvullende ESG-uitsluitingscriteria uit zijn methodologie toepast.

Bij elke herschikking van de index streeft de Benchmarkindex ernaar obligaties te selecteren die als 'groene obligaties' zijn aangemerkt en past hij de aanvullende ESG-uitsluitingscriteria uit zijn methodologie toe.

Bij elke herschikking van de index (of zo snel nadien als mogelijk en praktisch uitvoerbaar is) wordt de portefeuille van het Fonds herschikt om opnieuw in overeenstemming te zijn met de Benchmarkindex.

Door toepassing van de ESG-selectiecriteria van de Benchmarkindex zal de portefeuille van het Fonds naar verwachting kleiner zijn dan de Bloomberg Global Aggregate Bond Index, een brede marktindex van vastrentende effecten.

Nadere informatie over de Benchmarkindex is te vinden door de volgende link te kopiëren en in de adresbalk van uw internetbrowser te plakken: https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 02/aug/2023)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 2,27
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 2,18
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1,08
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1,06
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,06
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,02
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048 0,99
EUROPEAN UNION RegS 2.75 02/04/2033 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 4 10/30/2031 0,90
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 0,87
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D Hedged CHF 8,16 -0,02 -0,30 19/jul/2024 8,35 7,72 IE00BD8QG133
Class Flex Dist EUR 9,34 -0,03 -0,28 19/jul/2024 9,37 8,67 IE00BDFSQF67
Class D Hedged EUR 9,55 -0,03 -0,30 19/jul/2024 9,62 8,86 IE00BD0DT578
Class D Hedged CHF 8,78 -0,03 -0,30 19/jul/2024 8,98 8,30 IE00BD8QG026
Class Institutional Hedged EUR 9,48 -0,03 -0,30 19/jul/2024 9,56 8,80 IE00BD0DT792
Class D Hedged USD 10,60 -0,03 -0,30 19/jul/2024 10,63 9,71 IE00BD8QG463
Class D Acc JPY Hedged JPY 870,19 1,51 0,17 09/mei/2022 1.000,00 868,68 IE000YP3OC13
Class Flexible Acc Hedged NZD 10,40 -0,03 -0,30 19/jul/2024 10,43 9,53 IE0006QDMN34
Class Flexible Hedged EUR 9,61 -0,03 -0,29 19/jul/2024 9,68 8,91 IE00BD0DT685
Class D Acc EUR 9,72 -0,03 -0,29 19/jul/2024 9,75 9,03 IE000RIFQ564
Class D Dist GBP 8,51 -0,02 -0,29 19/jul/2024 8,54 7,83 IE00BMTMD893
Class Flexible Acc Hedged CHF 10,46 -0,03 -0,30 19/jul/2024 10,69 9,88 IE000ZJMM9R3
Class D Hedged GBP 10,02 -0,03 -0,29 19/jul/2024 10,04 9,20 IE00BD5GZQ41

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Lizi Nicol
Lizi Nicol

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.050 CHF
-19,5%
7.300 CHF
-9,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.050 CHF
-19,5%
7.680 CHF
-8,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.040 CHF
0,4%
9.950 CHF
-0,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.390 CHF
13,9%
11.860 CHF
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten