Skip to content

Multi-asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- 8,64 -1,05 1,25 6,93
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,93 2,32 - - 2,36
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,05 0,05 2,34 6,93 7,12 - - 11,01

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/okt/2019 EUR 158,65
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 10/apr/2015
Introductiedatum aandelenklasse 10/apr/2015
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie EUR Cautious Allocation - Global
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU1191062493
Bloomberg-code BSMDX2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BWGC6D8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector Beurs
De informatie over koersen en waardering (de Informatie) is niet gecontroleerd, en is gebaseerd op niet-gecontroleerde koers- en bedrijfsgegevens. De Informatie is als zodanig louter indicatief en kan worden gewijzigd. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet dan wel impliciet, ten aanzien van de Informatie. In het bijzonder, maar onverminderd het voorgaande, verklaart of garandeert BlackRock niet dat de Informatie afgestemd, correct, volledig of foutloos is of geen virussen bevat, of dat resultaten die verkregen zijn door het gebruik van de Informatie juist zullen zijn.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 16/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 110,78 -0,17 -0,15 111,26 100,43 - LU1191062493 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 113,06 -0,18 -0,16 113,58 102,85 - LU1304596254 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 112,19 -0,15 -0,13 112,47 99,62 - LU1811363677 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 107,57 -0,16 -0,15 108,10 98,90 - LU1273675238 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 109,78 -0,17 -0,15 110,32 100,37 - LU1241524617 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 124,12 -0,16 -0,13 124,43 110,26 - LU1282797684 - -
KLASSE D5 HEDGED USD Eens per kwartaal 118,03 -0,16 -0,14 118,40 105,59 - LU1241524963 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 112,97 -0,16 -0,14 113,38 101,85 - LU1191062733 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 107,50 -0,15 -0,14 107,99 97,64 - LU1191062659 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 107,57 -0,15 -0,14 108,01 97,54 - LU1817852335 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 105,91 -0,16 -0,15 106,42 96,75 - LU1191062816 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 120,80 -0,16 -0,13 121,15 107,86 - LU1298142255 - -
KLASSE D5 EUR Eens per kwartaal 103,27 -0,15 -0,15 103,87 94,58 - LU1191062576 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Documenten

Documenten