Obligaties

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 24/apr/2019 USD 1.762,09
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/okt/2002
Introductiedatum aandelenklasse 02/sep/2003
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie USD Diversified Bond - Short Term
Index ICE BofAML US Corp & Govt Index in EUR, 1-3 Yrs
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,89%
ISIN LU0172420597
Bloomberg-code MLULDEA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43DCX0
Bloomberg-indexcode ML1-3GCEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 4,25
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,27
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 04/15/2019 1,84
SOFI_17-D A2FX 144A 1,19
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 1,14
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,14
TREASURY NOTE (OLD) 2.5 02/15/2022 1,09
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 1,00
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 1.9 09/23/2019 0,97
TREASURY NOTE (OTR) 2.375 03/15/2022 0,95
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,57 0,02 0,26 7,57 6,89 - LU0172420597 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 15,03 0,01 0,07 15,03 14,51 - LU0245444947 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 10,49 0,01 0,10 10,49 10,17 - LU1479925726 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,86 0,00 0,00 9,88 9,75 - LU1423762027 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 8,47 0,01 0,12 8,48 8,35 - LU0172419748 - -
Class I5 USD USD - 10,11 0,01 0,10 10,12 9,96 - LU1883300532 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,58 0,01 0,10 9,64 9,48 - LU1062843773 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,94 0,01 0,10 9,99 9,84 - LU0839485744 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,47 0,01 0,07 13,47 13,12 - LU0154237225 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,89 0,00 0,00 9,91 9,78 - LU1423762613 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 8,46 0,01 0,12 8,47 8,35 - LU0155445546 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,78 0,01 0,07 13,78 13,37 - LU0827887356 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,73 0,01 0,10 9,74 9,59 - LU0592702228 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Documenten

Documenten