DUURZAAMHEID BIJ BLACKROCK

Van ambitie naar actie - op weg naar netto nul

Door grote vraagstukken aan de orde te stellen willen we nieuwe ideeën en innovaties op weg naar netto nul stimuleren. We zetten ons ervoor in dat iedereen in gelijke mate van deze transitie kan profiteren.

De gevolgen van klimaatverandering

Beleggingsrisico houden niet alleen milieurisico’s in maar ook beleggingsrisico’s.

Wij zetten wereldwijd stappen om die risico’s te verkleinen en gemeenschappen te helpen bij de transitie naar netto nul:

De BlackRock Foundation geeft USD 100 miljoen aan Breakthrough Energy Catalyst voor innovaties die schone energie bevorderen en klimaatverandering tegengaan.

We werken ook samen met bedrijven die de transitie kunnen versnellen. Onze klanten investeren zo in hernieuwbare energiebronnen en helpen ontwikkelingslanden bij de opbouw van een groene energie-infrastructuur.

De transitie naar wereldwijd netto nul is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle mensen, organisaties en overheden, We hebben hierin allemaal een rol.

Lees meer op BlackRock.com

BlackRock

De stappen die wij zetten

Wij zien de transitie naar netto nul als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle mensen, organisaties en regeringen. Kijk welke stappen wij zetten om de risico's van de klimaatverandering te verkleinen en de wereld te helpen bij de transitie naar netto nul.

Waarom is netto nul belangrijk?

Klimaatrisico is beleggingsrisico
Het klimaatrisico zal de financiële wereld ingrijpend veranderen en ertoe leiden dat vermogen fundamenteel anders wordt belegd.
De transitie schept kansen
De energietransitie houdt niet alleen risico's in, maar schept ook historische beleggingskansen.
De hele wereld profiteert van een succesvolle transitie
Als de transitie succesvol en volgens plan verloopt, zal dat in onze ogen financieel voordeel opleveren voor zowel onze klanten als de hele economie.
Quotation start

Wij willen onze klanten met toonaangevende inzichten en bruikbare adviezen houvast bieden in de transitie naar netto nul. Zodat zij de beleggingen kunnen kiezen die het beste bij hen passen. We zetten ons in om samen met onze klanten deze enorme economische en financiële omschakeling te beheersen, te stimuleren en vorm te geven.

Quotation end
Monique Donders Hoofd van Nederland

Wat doet BlackRock om duurzaamheid te bevorderen?

Innoveren via onze producten en technologie

De dialoog aangaan met bedrijven

Toonaangevende research en inzichten

Het goede voorbeeld stellen door bedrijfsvoering en goede doelen

Onze partners op weg naar netto nul

  • We waren in november 2021 aanwezig op de VN-klimaatconferentie (COP26), waar werd aangedrongen om werk te maken van het klimaatakkoord van Parijs en het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering.

     
  • Wij zijn een van de oprichters van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) en lid van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Wij zijn ervan overtuigd dat hoogwaardige, grootschalige data essentieel is om duurzaamheidsrisico's en -kansen goed te kunnen inschatten en succesvol af te koersen op een economie van netto nul.

  • Wij ondertekenden het Net Zero Asset Managers Initiative. Daarmee zijn we één van de ruim honderd vermogensbeheerders die zich inzetten om de financiële sector af te stemmen op de klimaatdoelen van Parijs en deze verregaand te ondersteunen.

     
  • We zijn lid van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero. In dit kader werken we met ruim 160 financiële bedrijven aan de ondersteuning van netto nul en het bevorderen van een structurele verlaging van de koolstof-voetafdruk van de financiële sector.

  • We hebben ons aangesloten bij Climate Action 100+ om bedrijven met de grootste uitstoot van broeikasgassen aan te sporen om de benodigde klimaatinspanningen te doen.