BlackRock is een verlengstuk van mijn eigen afdeling

BlackRock bestaat 25 jaar in Nederland. Waarom kiezen klanten voor de vermogensbeheerder? En wat vinden zij van de samenwerking? In dit artikel vertellen Marcel Roberts, CIO bij SPMS, en Rajesh Grobbe, directeur van het bestuursbureau Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL), openhartig over hun samenwerking. Ook relatiemanagers Carlo Splint en Daniela Perić van BlackRock schuiven aan.

Marcel Roberts
CIO SPMS
Rajesh Grobbe
Directeur BPF Loodsen
Institutional Client Business
Institutional Client Business

Van de twaalf jaar dat BlackRock en SPMS samenwerken, werkt Marcel er elf jaar van mee. Sinds een half jaar schakelt hij met Carlo. SPMS besteedt veel aan BlackRock uit; van fiduciair advies tot het uitvoeren van een deel van de vermogensbeheeractiviteiten. Voor Marcel voelt BlackRock als zijn eigen beleggingsafdeling: ‘Ik zie hen echt als mijn collega’s. We delen alles, zowel de goede dingen als zaken die minder goed lopen. Ik spreek mijn relatiemanager bijna vaker dan mijn vrouw,’ vertelt hij lachend. ‘Die openheid hanteren we al jaren, dat is echt tekenend voor BlackRock.’

Quotation start

Die openheid hanteren we al jaren, dat is echt tekenend voor BlackRock.

Marcel Roberts

Nederlands als voertaal

Rajesh, die sinds 2019 met BlackRock samenwerkt, benoemt die open- en betrokkenheid ook. ‘Omdat we een relatief klein fonds zijn, vond ik het in het begin wat spannend of we wel voldoende aandacht zouden krijgen. Dat zit gelukkig meer dan goed! Daarbij zijn ze erg toegankelijk. Voor ons was het belangrijk dat de voertaal Nederlands is. Want ook al spreekt vrijwel iedereen bij het BPL Engels, zou het veel tijd kosten als we alles, inclusief het vakjargon, moeten vertalen.’

Verwachtingen overtroffen

Marcel vertelt dat hij niet vanaf het allereerste moment overtuigd was van SPMS’ keuze voor BlackRock. ‘Twaalf jaar geleden had BlackRock absoluut de potentie om het fiduciaire stuk goed uit te voeren. Maar destijds beschikten ze niet over een lang track record op dat gebied. Er zat een aantal erg goede mensen, maar de omvang van het team in Nederland was vrij beperkt. Zowel hun potentie als hun ambitie hebben ze helemaal waargemaakt. Het team is fors gegroeid door de jaren en BlackRock is enorm professioneel en levert altijd kwaliteit. De goede mensen die er werken, is hun kracht.’

Nog altijd blij met de keuze

Voordat BPL voor BlackRock koos, ging er een uitgebreid zoektraject aan vooraf. Rajesh: ‘En BlackRock kwam als winnaar uit de strijd. Een aantal zaken gaf de doorslag: ‘De inrichting van de fiduciaire kolom en de ambitie voor de Nederlandse BV. Daarnaast wilden we graag dat onze LDI-portefeuille in- house werd verzorgd, zodat ze daar dicht op konden zitten. Ook deskundigheid en de schaal speelden mee, evenals de kosten. Bovendien voelden we ons het prettigst bij BlackRock, omdat hun manier van werken goed past bij onze ambities. We zien dat zij ons daarin verder helpen, dus het is een goede keuze geweest!’

Quotation start

Wij voelden we ons het prettigst bij BlackRock, omdat hun manier van werken goed past bij onze ambities.

Rajesh Grobbe

Meer doen dan beloofd

Kenmerkend aan de samenwerking vindt Marcel dat BlackRock pas levert als zij zelf 100% tevreden zijn. En dat ze geen gouden bergen beloven: ‘Veel dienstverlenende partijen maken op voorhand mooie beloften die ze vervolgens niet na (kunnen) komen. Bij BlackRock is het andersom. Soms krijg ik nee te horen, maar dan is het een aantal maanden later alsnog geregeld. Dat is typerend voor BlackRock’s stijl: altijd alert op waar de klant behoefte aan heeft en dit pas opleveren als de kwaliteit volledig goed is. Dat vind ik bijzonder.’

Vlekkeloze en transparante transitie

Terugkijkend op de samenwerking tot nu toe, springt de transitie (van de voormalige vermogensbeheerder naar BlackRock) er voor Rajesh uit. ‘Zo’n exercitie is natuurlijk altijd spannend, alle vermogensbeheerstukken moesten worden omgezet. BlackRock heeft ons bij elke stap goed meegenomen en was transparant in waarom sommige zaken langer duurden. Dat is prettig – en schept meteen vertrouwen!’

Daniela, Vice President Institutional Client Business erkent dit en voegt daaraan toe: ‘Ik zie BPL als een fijne en pragmatische klant om mee samen te werken. We zijn continu met elkaar in gesprek en dat is ook nodig met de veranderlijke dossiers die op ons pad komen. Ook nu, met de transitie naar het nieuwe pensioencontract, zijn we samen aan de slag om ook deze transitie vlekkeloos te laten verlopen.’

Quotation start

Ook nu, met de transitie naar het nieuwe pensioencontract, zijn we samen aan de slag om ook deze transitie vlekkeloos te laten verlopen.

Daniela Perić

Niet alleen rozengeur en maneschijn

Twee tevreden klanten dus, maar zoals met elke samenwerking zijn er natuurlijk ook punten die (extra) aandacht verdienen. Marcel: ‘In het verleden heb ik wel eens wat zorgen gehad over de fiduciaire dienstverlening, of die misschien niet zou stoppen. BlackRock heeft haar commitment naar de fiduciaire dienstverlening echter nooit onder banken of stoelen gestoken en heeft hier op internationaal vlak ook behoorlijk successen geboekt, dat biedt comfort. Daarnaast komt er nu juist meer nadruk te liggen op de fiduciaire dienstverlening vanwege het nieuwe pensioenstelsel, daar ben ik erg blij mee!’

Quotation start

Je komt het verst als je transparant bent in de samenwerking. Daarnaast is het heel leuk om nieuwe onderwerpen zij aan zij met elkaar uit te werken.

Carlo Splint

Samen optrekken werkt het best

Beide klanten benadrukken dus de open en betrokken manier van samenwerken met BlackRock. Volgens Carlo, Director Institutional Client Business bij BlackRock, kom je het verst als je transparant bent in de samenwerking. ‘Daarnaast is het heel leuk om nieuwe onderwerpen zij aan zij met elkaar uit te werken. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en het nieuwe pensioencontract. Het feit dat die materie voor iedereen nieuw is, versterkt het gevoel van samen optrekken als partners. Humor is hierbij belangrijk. We proberen de leuke en positieve kanten te benadrukken. Een geintje maakt het werk menselijk.’