Waarom BlackRock?

BlackRock zet zich in om mensen over de hele wereld, grote instellingen en overheden te helpen hun financiële doelen te bereiken. Dat doen we onder meer met:

  • een gevarieerd aanbod van innovatieve oplossingen, waaronder beleggingsfondsen, afzonderlijk beheerde beleggingsrekeningen, alternatieve beleggingen en iShares ETF’s
  • wereldwijde markt- en beleggingsinzichten
  • geavanceerde systemen voor risico- en portefeuille-analyse

Alles wat we doen, doen we primair in het belang van onze cliënten, voor wie we in totaal USD 4.720 miljard* beheren. Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen.

BlackRock onderschrijft het gedachtengoed van de Code Vermogensbeheerders, zoals die door DUFAS is opgesteld. Deze Code is met ingang van 1 oktober 2014 in werking getreden.

 

*Totaal beheerd vermogen (AUM) per 30 juni 2015.
©2015 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK en iSHARES zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.