Daalder op dinsdag

2022: bear markets

Hoe de rest van het jaar er ook uit komt te zien, 2022 gaat sowieso de boeken in als een zeer bewogen jaar. De gruwelijke oorlog in Oekraïne die de geopolitieke situatie op scherp heeft gezet, de inflatie op het hoogste niveau in veertig jaar, de Federal Reserve die de beleidsrente rente met stappen van 50 basispunten is gaan verhogen en min of meer beloofd heeft dat de rest van het jaar te blijven doen, de Chinese economie die in de problemen is gekomen door lockdowns en de obligatiemarkt die het grootste verlies ‘on record’ te verwerken heeft gekregen. De lijst met extreme gebeurtenissen is lang. En dan is het nog maar mei. 

Ten aanzien van die claim over de obligatiemarkt nog even dit: er zijn zeker periodes te vinden waarin de 10-jaarsrente harder (en langer) steeg, maar als je naar de brede obligatiemarkt kijkt zijn de verliezen echt uniek. Sommige bronnen weten te melden dat 1842 erger was, elders lees ik dat 1788 het absolute dieptepunt was, maar bij gebrek aan betrouwbare statistieken uit die jaren voor de brede markt, is de ‘on record’-claim moeilijk onderuit te halen. Laat ik het anders verwoorden: zelfs in de roerige jaren zeventig en tachtig waren de verliezen voor obligatiehouders minder pijnlijk dan nu. Het maximale verlies van de Barclays US Treasury Agg bedroeg begin 1980 -8,7%, waar we nu tijdelijk de -13% al hebben aangetikt. De ‘Barclays Global Agg’  over het algemeen gezien als de benchmark voor de internationale georiënteerde obligatiebelegger- staat dit jaar op een verlies van 12,6%. De ongelukkige belegger die op 5 januari 2021 in deze markt is gestapt, kijkt momenteel tegen een nominaal verlies van zelfs 18,5% aan. Helaas gaan deze Global Agg data niet verder terug dan 2000. 

Verliezen in de internationale obligatiemarkt zijn van historische proporties

Verliezen in de internationale obligatiemarkt zijn van historische proporties

Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, mei 2022. Toelichting: we kijken naar een zogenaamde drawdown grafiek van de Bloomberg Barclays Global Agg, waarbij gekeken wordt naar het totale verlies ten opzichte van de voorgaande all-time high. 

Wat denkt u dat aandelenmarkten hebben gedaan, gegeven deze stortvloed aan slecht nieuws? Ik lees de afgelopen weken veel berichten over bear markets in de Nasdaq of de AEX, dus het zal weinig moeite kosten om een negatief verhaal over aandelen te vinden. Maar wat als ik u nu zeg dat de MSCI All Country  over het algemeen gezien als de benchmark voor de internationaal georiënteerde aandelenbelegger-vorige week slechts 8,2% lager sloot ten opzichte van de eindstand van vorig jaar? 

Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar toch is het zo. Of althans, het is zo voor de Europese beleggers rekenend in euro’s, want het beeld ziet er voor Amerikaanse beleggers een stuk minder gunstig uit, zoals je in onderstaande grafiek kunt zien. In euro’s stond de MSCI All Country index eind vorige week 8,2% in de min, in dollars bedroeg dat verlies bijna het dubbele (-16,1%). Voor de volledigheid laat de grafiek ook nog het verloop van de MSCI in lokale valuta zien (groen, -13,7%); gegeven het zware gewicht van Amerikaanse aandelen in de MSCI All Countries ligt dat verloop een heel stuk dichter bij het verloop van de dollar-index. 

Verliezen in de internationale aandelenmarkt vallen eigenlijk nog mee. In euro’s dan toch.

Verliezen in de internationale aandelenmarkt vallen eigenlijk nog mee. In euro’s dan toch.

Bron: BlackRock Investment Institute met data van Bloomberg, mei 2022. Toelichting: de grafiek geeft de ontwikkeling van de MSCI All Countries (AC) net total return index weer in euro’s (rood), local currencies (groen) en US-dollars (geel). 

Het verschil in performance is uiteraard volledig terug te voeren tot de opmars van de dollar die we sinds het begin van het jaar hebben gezien. Kreeg je aan het begin van dit jaar nog 1,13 dollars voor één euro, inmiddels is dat gedaald tot 1,04. De dollar profiteert dit jaar van de oplopende geopolitieke spanningen, het sterk verkrappende monetaire beleid van de Federal Reserve en de relatieve verslechtering van de economische vooruitzichten van Europa. Europa wordt veel harder getroffen door de oorlog in Oekraïne en de oplopende prijzen in de internationale energiemarkten dan de VS, aangezien Europa een netto-importeur van olie en gas is, terwijl de VS grotendeels zelfvoorzienend is. 

De boodschap? Hoewel het sentiment rond aandelen momenteel boterzacht is en de berichtgeving omtrent de wereldeconomie ook weinig bemoedigend, valt het met de verliezen in aandelen per saldo nog wel mee. Of althans, voor die beleggers die hun buitenlandse valuta-exposure niet hebben afgedekt. Ik ben me overigens terdege bewust dat er voldoende Europese beleggers zijn die het wisselkoersrisico standaard (of deels) afdekken, dus het is zeker niet zo dat iedereen ten volle heeft weten te profiteren van de opmars van de dollar. 

Groeten, 

Lukas

 

 


MKTGH0522E/S-2203273

 

Aanmelden Daalder op dinsdag

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
Emailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functie *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Aanmelden Daalder op dinsdag
Bedankt voor de aanmelding.
Je ontvangt nu onze laatste artikelen.

Podcast Daalder denkt hardop

Foto van Lukas Daalder

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland, volgt de financiële markten op de voet en analyseert de krachten die van invloed zijn op beleggingen. In deze podcast gaat hij elke week in op vragen die bij veel beleggers leven en ontwikkelingen die voor Nederlandse beleggers van belang zijn.

Willt u Lukas lets vragen?

 Stuur een e-mail naar:  

Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is beleggingsstrateeg van BlackRock Nederland. Hij volgt de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet en analyseert de krachten die van invloed zijn op beleggingen.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit is een marketinguiting.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitgegeven door BlackRock Netherlands B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in de podcast en nieuwsbrief vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. De hier geuite meningen zijn van datum van publicatie en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

De podcast en nieuwsbrief zijn uitsluitend bestemd ter informatie; ze vormen geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en zijn niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

De podcast en nieuwsbrief mogen niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.