VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Daalder op dinsdag


“...het hoogste niveau sinds Alan Greenspan president van de Federal Reserve was”

Op het risico af dat ik in herhalingen val, maar ik wil toch nog een keertje zeggen dat de financiële markten zich eigenlijk keurig gedragen dit jaar. Zeker, er is veel rumoer, onrust en speculatie, maar die lijken zich vooral af te spelen in krantenartikelen, meme stocks en beurscommentaren en laten de brede markt grotendeels onberoerd. 

Neem de onrust over inflatie als voorbeeld. Ik lees de laatste weken regelmatig dat de aandelenmarkt lager sloot ‘als gevolg van inflatieangst’, of juist weer herstelde ‘met dank aan de wegebbende inflatiespeculatie’. Als je vervolgens de trend bekijkt lijkt er van ‘angst’ en ‘speculatie’ vrij weinig sprake. Zeker, de publicatie van het Amerikaanse inflatierapport over april, waarbij de jaar-op-jaar inflatie onverwachts tot 4,2% opliep (3,6% verwacht) gaf een schok. Op de dag van publicatie (12 mei) sloten Amerikaanse aandelen 4% onder de top die ze eerder die maand bereikten. Vanaf dat niveau herstelde de aandelenmarkt echter weer, waarbij de gerealiseerde volatiliteit gedurende de weken die volgden gestaag terugliep. Op het moment van schrijven zijn we voor de S&P500 slechts een fractie verwijderd van een nieuwe all-time high, terwijl de Total Return index van de MSCI all countries alweer op een nieuwe all-time high staat. De in de markt geprijsde inflatieverwachtingen lieten een vergelijkbaar patroon zien: een piek op de dag van de publicatie van het rapport, waarna de inflatieverwachtingen per saldo neerwaarts tendeerden. En de Amerikaanse kapitaalmarktrente? Die beweegt zich al bijna drie maanden in een nauwe trading range van 1,50% tot 1,75%, waarbij we de laatste week steevast aan de onderkant van die bandbreedte zitten. Van angst en speculatie lijkt verdacht weinig sprake. 

Aandelen kabbelen naar nieuwe records

Aandelen kabbelen naar nieuwe records

Bron: BlackRock Investment Institute, gebaseerd op gegevens van Bloomberg, januari 2021. Toelichting: de zwarte balken geven de trading range aan, de rode stippen geven de positie aan het eind van de vorige week aan, de gele stippen de positie aan het eind van de week daarvoor, tenzij expliciet anders aangegeven. De gebruikte indices zijn de MSCI Gross Total Return Local Returns indices voor de VS, Japan, VK, Europa (excl. VK), EM, China en 'All Countries' (developed + EM). VK = Verenigd Koninkrijk, EM = opkomende markten, VS = Verenigde Staten.

Niet dat ik hiermee wil zeggen dat het inflatiethema zijn beste tijd heeft gehad, verre van dat, maar eerder dat de markt er minder van onder de indruk lijkt te zijn dan de commentatoren soms doen vermoeden. Donderdag wordt het Amerikaanse inflatierapport over mei gepubliceerd en reken maar dat die publicatie met argusogen bekeken wordt. Consensus rekent op een jaar-op-jaar inflatie van 4,7%, terwijl de kerninflatie naar verwachting zal oplopen tot 3,4%, het  - en hier neem ik alvast een voorschot op de commentaren- ‘hoogste niveau sinds Greenspan president van de Federal Reserve was’. Of dat er ook uit zal komen moeten we uiteraard nog even afwachten, want de consensus heeft de laatste maanden nogal moeite om met een accurate schatting op de proppen te komen. Het inflatiethema staat de komende maanden heus nog wel op de agenda, de vraag is echter of het nou echt tot een grote verandering in de financiële markten zal leiden. Tot nu toe valt het allemaal nog reuze mee. 

Wat voor inflatie geldt, geldt net zo goed voor de volatiliteit in de cryptomarkten, de sterke stijging van de Amerikaanse kapitaalmarktrente eerder dit jaar, de uitschieters van de laatste meme stock (CMA), de angst dat het einde van de heerschappij van technologieaandelen ook het einde van de bredere marktrally kan betekenen, het faillissement van Archegos of de opkomst  van de partiëlere belegger. Allemaal trends en ontwikkelingen die als bedreiging voor de brede markten kunnen worden gezien, maar waarvan vooralsnog weinig echte schade beklijft. 

Weinig onrust in de Amerikaanse kapitaalmarkten 

Weinig onrust in de Amerikaanse kapitaalmarkten

Bron: BlackRock Investment Institute met cijfers van Bloomberg, april 2021. De grafiek geeft het verloop van de nominale kapitaalmarktrente (rode lijn) en de 10-jaars break-even inflatieverwachtingen (gele lijn) weer. Het groene vlak is het verschil tussen beide lijnen en geeft het verloop van de reële kapitaalmarktrente weer. 

Verrassend? Tot op zekere hoogte uiteraard wel. Sommige van de genoemde thema’s hebben wel degelijk de potentie om de bredere financiële markten in beweging te zetten. Aan de andere kant is de Fed er de afgelopen maanden goed in geslaagd de juiste toon te raken, met een positieve uitwerking op de reële rente (het groene vlak), die de afgelopen maanden -ondanks alle inflatie-onrust- een gestage daling liet zien. Zolang de inflatieangst nog geen grip krijgt op de reële rente, maken wij ons niet echt zorgen over de aandelenmarkten. 
Waarmee ik weer terugkom op mijn openingszin: financiële markten gedragen zich dit jaar tot nu toe keurig. 

Groet,

Lukas

 

 

MKTGH0621E/S-1675625-1/2

Aanmelden Daalder op dinsdag

Please try again
Voornaam *
Vul hier alsjeblieft je voornaam in
Achternaam *
Vul hier alsjeblieft je achternaam in
Emailadres *
Vul hier een geldig e-mailadres in
Bedrijf *
Dit is een verplicht veld
Functietitel *
Dit is een verplicht veld
Land *
Dit is een verplicht veld
Aanmelden Daalder op dinsdag
Bedankt voor de aanmelding.
Je ontvangt nu onze laatste artikelen.
Lukas Daalder
Chief Investment Strategist, BlackRock Investment Institute
Lukas Daalder is woordvoerder van BlackRock Nederland en is verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten over de visie van het Investment Institute.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.