Wereldwijde richtlijnen voor sociale media

Om sociale media op een constructieve manier te gebruiken, dienen de volgende richtlijnen in acht genomen te worden:

- Blijf relevant: lever een bijdrage aan de discussie met informatie die van belang is voor je gesprekspartners. Plaats geen advertenties.

- Wees respectvol: zorg voor een vriendelijke omgeving. Plaats geen ongepast of aanstootgevend materiaal.

- Vermijd details over investeringen: plaats geen persoonlijke informatie; rekeninginformatie; getuigenissen; beleggingsadvies; of aanbevelingen over specifieke effecten, producten of diensten. Dergelijke meningen en ervaringen zijn mogelijk niet van toepassing op anderen en hun individuele omstandigheden.

- Respecteer je eigen privacy: verstuur of plaats geen persoonlijke informatie of rekeninginformatie via sociale media. Bezoek onze websites blackrock.com, ishares.com, of aladdin voor vragen over je accounts en voor klantvragen.

Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen en te modereren. Wij behouden ons het recht voor om gebruikers te beperken die zich niet aan deze richtlijnen houden, die online pagina's hebben die beledigende inhoud bevatten of die als reclamesite dienen, of om welke andere reden dan ook.

Commentaar en meningen van gebruikers zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft gepost. BlackRock keurt de juistheid van de inhoud die door anderen is gepost niet goed, onderschrijft deze of garandeert de juistheid ervan niet, en dergelijke inhoud vertegenwoordigt niet de opvattingen van BlackRock.

Personen die een zakelijke relatie met BlackRock hebben of een ander nuttig belang hebben bij het geven van commentaar, zijn verantwoordelijk voor het naleven van eventuele beperkingen op de online interactie en eventuele verplichtingen om die relatie of dat belang in hun berichten bekend te maken.

BlackRock is niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden of het privacy- of beveiligingsbeleid op andere websites. Klik hier voor het privacybeleid van BlackRock.

Deze informatie is geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod om aandelen van een fonds te kopen aan een persoon in een rechtsgebied waar een aanbod, uitnodiging, aankoop of verkoop onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

De informatie die door BlackRock wordt verstrekt is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen in een bepaaleld effect, een bepaalde strategie of een bepaald beleggingsproduct. BlackRock geeft geen fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies. Raadpleeg voor dit soort advies een gekwalificeerde professional.

BlackRock is niet verantwoordelijk voor, of onderschrijft niet de activiteiten, diensten, berichten en advertenties die op andere websites kunnen verschijnen. Het gebruik van deze sites is op eigen risico.

Voor Aladdin

Dit materiaal wordt alleen verstrekt voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als een prognose, onderzoek of beleggingsadvies, en is geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen of te verkopen of om een beleggingsstrategie te volgen.

De geuite meningen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verwijzingen naar specifieke effecten, activacategorieën en financiële markten dienen slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld en mogen niet worden geïnterpreteerd als aanbevelingen.

Dit materiaal kan "toekomstgerichte" informatie bevatten die niet louter historisch van aard is. Dergelijke informatie kan onder meer betrekking hebben op prognoses, rendementsramingen en voorgestelde of verwachte portefeuillesamenstellingen. Bovendien worden alle historische prestatiegegevens van andere beleggingsinstrumenten of samengestelde rekeningen die door BlackRock, Inc. en/of haar dochterondernemingen (samen "BlackRock") worden beheerd, die in dit materiaal zijn opgenomen, alleen bij wijze van voorbeeld gepresenteerd. Er wordt geen garantie gegeven dat de gepresenteerde resultaten zullen worden behaald, noch dat elke veronderstelling die wordt gemaakt bij het behalen, berekenen of presenteren van de toekomstgerichte informatie of de historische prestatie-informatie in dit materiaal in overweging is genomen of is vermeld bij het opstellen van dit materiaal.

Eventuele wijzigingen in de aannames die bij het opstellen van dit materiaal zijn gemaakt, kunnen een materiële impact hebben op de beleggingsresultaten die hierin bij wijze van voorbeeld worden gepresenteerd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De informatie en meningen in dit materiaal zijn ontleend aan eigen en niet-merkgebonden bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd, zijn niet noodzakelijkerwijs all-inclusive en zijn niet gegarandeerd op juistheid.