Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 9,6 -3,0
Komparátor Benchmark 1 (%) -0,6 0,3
  10é Kezd.
1,12 - - - -
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,83 - - - -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-0,07 0,77 0,09 -0,71 1,12 - - - -
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,40 0,20 0,57 0,93 0,83 - - - -
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

- - - 9,59 -3,01
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

- - - -0,56 0,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. márc. 27. EUR 1 408 412 664
Részvényosztály indításának napja 2020. aug. 26.
Az Alap indulási ideje 2009. febr. 27.
Series Currency USD
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Részvény
Komparátor Benchmark 1 3 Month EURIBOR Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,37%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 100 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEARDU
ISIN LU2213651438
SEDOL BMBX8L8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. febr. 28. 80
Standard Deviation (3y) ekkor: - -
3y Beta ekkor: - -
P/E Ratio ekkor: 2023. febr. 28. 106,32
P/B Ratio ekkor: 2023. febr. 28. -2,58

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. febr. 28. 1,11%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. febr. 28. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. febr. 28. 81,68%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. febr. 28. 18,31%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 1,41%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. febr. 28.
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 2,98
LINDE PLC 2,94
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,65
NOVO NORDISK A/S 2,47
NORDEA BANK ABP 2,35
Név Súly (%)
RELX PLC 2,26
COMPASS GROUP PLC 2,17
IMCD NV 2,04
PERNOD-RICARD SA 1,92
LOREAL SA 1,72
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. febr. 28.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. febr. 28.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. febr. 28.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 USD - 106,83 0,17 0,16 2023. márc. 27. 108,31 101,91 LU2213651438 -
D4 EUR Éves kifizetés 156,86 0,23 0,15 2023. márc. 27. 160,76 152,21 LU0827970921 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 172,94 0,25 0,14 2023. márc. 27. 176,14 165,75 LU0802637750 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 151,98 0,20 0,13 2023. márc. 27. 156,96 147,71 LU0748867792 -
E2 EUR Nincs kifizetés 142,90 0,19 0,13 2023. márc. 27. 146,99 138,73 LU0414665884 -
A4 EUR Éves kifizetés 151,12 0,22 0,15 2023. márc. 27. 155,15 146,70 LU0414668557 -
D2 EUR Nincs kifizetés 159,63 0,24 0,15 2023. márc. 27. 163,58 154,88 LU0414666189 -
A2 EUR Nincs kifizetés 151,17 0,21 0,14 2023. márc. 27. 155,20 146,74 LU0411704413 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 010 USD
-19,9%
6 850 USD
-7,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 800 USD
-12,0%
9 140 USD
-1,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 810 USD
-1,9%
10 600 USD
1,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 570 USD
5,7%
12 290 USD
4,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom