Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 4,5 1,2 8,6 -6,6 4,3 4,9 2,5 9,3 9,5 -3,0
Comparator Benchmark 1 (%) 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 0,3
  10é Kezd.
-3,02 5,10 4,54 3,40 3,37
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

0,34 -0,22 -0,28 -0,18 -0,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-3,02 0,01 -2,37 -0,35 -3,02 16,10 24,86 39,72 41,29
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

0,34 0,17 0,44 0,56 0,34 -0,66 -1,41 -1,74 -1,67
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

4,93 2,50 9,33 9,50 -3,02
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

-0,37 -0,39 -0,43 -0,56 0,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jan. 27. EUR 1 506 604 789
Részvényosztály indításának napja 2012. júl. 25.
Az Alap indulási ideje 2009. febr. 27.
Series Currency GBP
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Részvény
Comparator Benchmark 1 3 Month EURIBOR Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,37%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral Other
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUD2R
ISIN LU0802637750
SEDOL B7KTDW8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. dec. 30. 95
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. dec. 31. 6,59%
3y Beta ekkor: 2022. dec. 31. -4,374
P/E Ratio ekkor: 2022. dec. 30. -14,98
P/B Ratio ekkor: 2022. dec. 30. -0,68

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. dec. 30. 0,96%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. dec. 30. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. dec. 30. 83,71%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. dec. 30. 16,33%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 1,56%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 268 Equity Market Neutral Other alappal szemben. 2021. ápr. 30.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2022. nov. 01.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. dec. 30.
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 2,42
NOVO NORDISK A/S 2,32
ASTRAZENECA PLC 2,31
DSV A/S 2,09
LOREAL SA 1,98
Név Súly (%)
COMPASS GROUP PLC 1,98
LINDE PLC 1,95
NORDEA BANK ABP 1,83
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,78
RELX PLC 1,74
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. dec. 30.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 168,60 -0,54 -0,32 2023. jan. 27. 176,14 164,58 LU0802637750 -
A4 EUR Éves kifizetés 147,52 -0,51 -0,34 2023. jan. 27. 155,15 146,77 LU0414668557 -
D2 USD - 103,94 -0,35 -0,34 2023. jan. 27. 108,31 101,19 LU2213651438 -
A2 EUR Nincs kifizetés 147,56 -0,51 -0,34 2023. jan. 27. 155,20 146,83 LU0411704413 -
D4 EUR Éves kifizetés 153,07 -0,53 -0,35 2023. jan. 27. 160,76 151,67 LU0827970921 -
E2 EUR Nincs kifizetés 139,52 -0,48 -0,34 2023. jan. 27. 146,99 138,97 LU0414665884 -
D2 EUR Nincs kifizetés 155,76 -0,53 -0,34 2023. jan. 27. 163,58 154,32 LU0414666189 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 148,57 -0,52 -0,35 2023. jan. 27. 156,96 147,99 LU0748867792 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom