Részvény

BSF European Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 0,5 7,6 -7,8 2,9 3,7 0,6 8,7 8,3 -4,8 4,3
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 0,3 3,4
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
10,50 5,83 4,44 2,69 3,43
Komparátor Benchmark 1 (%) 3,74 1,42 0,67 0,24 0,40
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
6,75 0,04 6,75 10,97 10,50 18,52 24,25 30,43 65,89
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,96 0,31 0,96 1,95 3,74 4,33 3,41 2,38 6,11
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

4,20 0,60 9,73 -2,25 10,50
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

-0,42 -0,47 -0,55 1,12 3,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. ápr. 19. EUR 908 085 126
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2009. febr. 27.
Alap indulásának napja 2009. febr. 27.
A Befektetésijegy-osztály devizája EUR
Alap alapdevizája EUR
Eszközosztály Részvény
Komparátor Benchmark 1 3 Month EURIBOR Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN-kód LU0414668557
Alapkezelői díj 1,50%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral EUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLEUAD4
SEDOL B595DS9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. márc. 28. 72
12 hónapos követő hozam ekkor: - -
Szórás (3 év) ekkor: 2024. márc. 31. 6,48%
3 éves béta ekkor: 2024. márc. 31. 0,880
P/E arány ekkor: 2024. márc. 28. -282,40
P/B arány ekkor: 2024. márc. 28. -1,54

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2024. márc. 28. 63,46%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2024. márc. 28. 36,56%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BSF European Absolute Return Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 189 Equity Market Neutral EUR alappal szemben. 2024. márc. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. márc. 28.
Név Súlyozás (%)
NOVO NORDISK A/S 4,24
LINDE PLC 2,89
RELX PLC 2,77
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,63
MTU AERO ENGINES AG 2,52
Név Súlyozás (%)
ASML HOLDING NV 2,27
IMCD NV 2,17
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,16
STRAUMANN HOLDING AG 2,11
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,07
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A4 EUR 164,79 -0,42 -0,25 2024. ápr. 19. 167,78 146,38 LU0414668557
E2 EUR 155,12 -0,40 -0,26 2024. ápr. 19. 158,04 138,22 LU0414665884
D2 HEDGED GBP 192,03 -0,48 -0,25 2024. ápr. 19. 195,28 168,50 LU0802637750
D4 EUR 171,81 -0,44 -0,26 2024. ápr. 19. 174,88 152,18 LU0827970921
D2 USD 119,06 -0,29 -0,24 2024. ápr. 19. 121,04 104,28 LU2213651438
A2 EUR 164,83 -0,42 -0,25 2024. ápr. 19. 167,83 146,43 LU0411704413
D2 EUR 174,83 -0,45 -0,26 2024. ápr. 19. 177,95 154,86 LU0414666189
D2 HEDGED CHF 162,64 -0,42 -0,26 2024. ápr. 19. 166,06 146,47 LU0748867792

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 260 EUR
-17,4%
6 850 EUR
-7,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 760 EUR
-12,4%
9 870 EUR
-0,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 770 EUR
-2,3%
10 840 EUR
1,6%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 640 EUR
6,4%
12 010 EUR
3,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom