Részvény

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 36,0 -13,3 21,7 11,3 -1,2 -22,5 13,4
Megszorítás Benchmark 1 (%) 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1 9,8
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
6,63 -5,65 0,91 - 5,04
Megszorítás Benchmark 1 (%) 12,55 -5,07 3,10 - 5,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,96 2,56 1,62 1,96 6,63 -16,00 4,64 - 44,74
Megszorítás Benchmark 1 (%) 7,49 3,94 5,00 7,49 12,55 -14,44 16,48 - 53,42
  2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. jún. 30.

-9,84 38,16 -28,95 10,88 6,63
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. jún. 30.

-3,39 40,90 -25,28 1,75 12,55

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CAD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. júl. 22.
USD 194 753 397
Alap indulásának napja
2011. aug. 12.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU1529944354
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMA6CH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. dec. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CAD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,90%
Alapkezelői díj
1,50%
Minimális kezdeti befektetés
CAD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYM4L59

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. jún. 28.
70
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. jún. 30.
16,72%
P/E arány
ekkor: 2024. jún. 28.
12,29
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. jún. 30.
3,23
3 éves béta
ekkor: 2024. jún. 30.
0,891
P/B arány
ekkor: 2024. jún. 28.
1,93

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. jún. 21.
A
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. jún. 21.
6,48
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. jún. 21.
Equity Emerging Mkts Global
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. jún. 21.
101,86
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. jún. 21.
99,54
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. jún. 21.
80,57
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. jún. 21.
1 343
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. jún. 21.
96,56
Minden adat a 2024. jún. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. jan. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. jún. 28.
1,57%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. jún. 28.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. jún. 28.
99,88%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. jún. 28.
0,15%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 1,57%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. jún. 28.
Név Súlyozás (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,08
SK HYNIX INC 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,22
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,64
BANK OF CHINA LTD 2,61
Név Súlyozás (%)
PROSUS NV 2,54
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,37
MEDIATEK INC 2,37
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,17
NETEASE INC 2,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A6 HEDGED CAD 11,17 -0,08 -0,71 2024. júl. 22. 11,60 9,96 LU1529944354
D2 USD 19,25 -0,12 -0,62 2024. júl. 22. 19,98 16,54 LU0653880228
A8 HEDGED CNH 116,40 -0,78 -0,67 2024. júl. 22. 120,94 103,95 LU1516381719
A2 EUR 16,08 -0,11 -0,68 2024. júl. 22. 16,69 14,39 LU2050411763
A6 HEDGED EUR 9,63 -0,07 -0,72 2024. júl. 22. 10,00 8,66 LU1529943976
A2 USD 17,50 -0,11 -0,62 2024. júl. 22. 18,17 15,13 LU0651946864
A2 HEDGED EUR 9,91 -0,06 -0,60 2024. júl. 22. 10,29 8,69 LU2087589698
D2 HEDGED EUR 10,25 -0,07 -0,68 2024. júl. 22. 10,65 8,95 LU2087589771
A8 HEDGED AUD 11,24 -0,07 -0,62 2024. júl. 22. 11,67 9,99 LU1515016217
E2 HEDGED EUR 12,86 -0,08 -0,62 2024. júl. 22. 13,35 11,33 LU0653880657
A6 HEDGED GBP 10,63 -0,07 -0,65 2024. júl. 22. 11,04 9,45 LU1529944198
A6 HEDGED HKD 89,77 -0,58 -0,64 2024. júl. 22. 93,23 80,21 LU1051769294
D5G GBP 9,73 -0,06 -0,61 2024. júl. 22. 10,25 9,12 LU2066749115
A5G USD 11,39 -0,08 -0,70 2024. júl. 22. 11,83 10,10 LU0651947912
A8 HEDGED NZD 11,48 -0,08 -0,69 2024. júl. 22. 11,94 10,20 LU1529944438
E5G HEDGED EUR 8,40 -0,06 -0,71 2024. júl. 22. 8,77 7,59 LU0653880731
A6 USD 12,25 -0,08 -0,65 2024. júl. 22. 12,72 10,85 LU1051768304
D2 EUR 17,69 -0,11 -0,62 2024. júl. 22. 18,35 15,73 LU2087589425
A6 HEDGED SGD 10,99 -0,07 -0,63 2024. júl. 22. 11,41 9,88 LU1515016050

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CAD 15 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 450 CAD
-37,0%
3 950 CAD
-23,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 600 CAD
-36,0%
11 910 CAD
-4,5%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 800 CAD
-1,3%
16 620 CAD
2,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
22 050 CAD
47,0%
28 100 CAD
13,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom