Készpénz

BGF US Dollar Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 0,2 0,2 -0,1 -0,3 0,0 0,3 -0,1 -0,2 1,0 4,4
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
4,73 2,12 1,27 0,64 0,58
Komparátor Benchmark 1 (%) 5,20 2,63 1,93 1,32 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,18 0,37 1,18 2,48 4,73 6,51 6,52 6,63 6,79
Komparátor Benchmark 1 (%) 1,30 0,45 1,30 2,62 5,20 8,09 10,01 14,05 -
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

0,19 -0,18 -0,20 1,91 4,73
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. ápr. 12. USD 543 259 316
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2012. okt. 25.
Alap indulásának napja 1993. nov. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája GBP
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Készpénz
Komparátor Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 0,00%
Teljes költségarányos 0,34%
ISIN-kód LU0329591720
Alapkezelői díj 0,23%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Money Market - Other
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGHGD2
SEDOL B8362M6

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. márc. 28. 120
Súlyozott átlagos futamidő ekkor: 2024. ápr. 12. 39 days
Súlyozott átlagos élettartam ekkor: 2024. ápr. 12. 55 days
3 éves béta ekkor: 2024. márc. 31. 0,938
1 napos hozam ekkor: 2024. ápr. 12. -0,33%

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási, értékpapír-kiválasztási és portfólió-felülvizsgálati szakaszaiban az ESG információkat figyelembe veszi. Az Alapkezelő kéthetente hitelezési megbeszéléseket tart, amelyeken minden egyes hitelt belső relatív értékelemzés keretében megvizsgálnak, amely minőségi vállalatirányítási megfontolásokat tartalmaz környezeti, társadalmi és irányítási mérőszámokkal kombinálva, amelyek – amennyiben rendelkezésre állnak – harmadik fél adatszolgáltatóktól származnak. Az Alapkezelő rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot végez a Kockázat- és Mennyiségelemző csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Név Típus Piaci érték Súlyozás (%) Nominal holdings.all.localMarketValue ISIN-kód Lejárat Maturity/Reset
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. ápr. 12.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. ápr. 12.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D2 HEDGED GBP 202,95 0,04 0,02 2024. ápr. 12. 202,95 193,64 LU0329591720
E2 HEDGED GBP 188,88 0,03 0,02 2024. ápr. 12. 188,88 181,04 LU0297947409
A2 HEDGED GBP 200,56 0,03 0,02 2024. ápr. 12. 200,56 191,75 LU0297945965
A2 USD 170,41 0,02 0,01 2024. ápr. 12. 170,41 162,30 LU0006061419
E2 USD 161,00 0,02 0,01 2024. ápr. 12. 161,00 153,72 LU0090845503

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 960 GBP
-0,4%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 970 GBP
-0,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 010 GBP
0,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 470 GBP
4,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom