Készpénz

BGF US Dollar Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Egy pénzpiaci alap (MMF) nem egy garantált befektetési eszköz. Egy MMF-be történő befektetés eltér a betétekbe történő befektetéstől. Egy MMF-be fektetett tőkeösszeg képes a fluktuációra, és a tőkeösszeg veszteségének kockázatát a befektető viseli. Az MMF nem támaszkodik külső támogatásra, amely biztosítaná az alap likviditását vagy stabilizálná a részvényenkénti nettó eszközértéket. A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak rendkívüli árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változásai hatással vannak az alapra. Tőkeveszteség: előfordulhat automatikus tőkebeváltás, amely csökkenti az egyes befektetők által birtokolt részvények számát. Egy ilyen részvénybeváltás a befektetőkre nézve tőkeveszteséggel jár. Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése vagy partnerként szerepelni származékos termékek és más instrumentumok kapcsán – az alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki. Hitelkockázat: Az alapban lévő pénzügyi eszköz kibocsájtója az alap lejártakor nem fizeti meg a hozamot vagy nem fizeti vissza a tőkét. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,5 1,3 1,7 0,1 -0,3 1,1
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6
  10é Kezd.
2,56 0,65 1,00 0,51 1,17
Komparátor Benchmark 1 (%) 3,11 1,03 1,35 0,85 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,33 0,32 0,97 1,95 2,56 1,96 5,09 5,21 33,23
Komparátor Benchmark 1 (%) 1,50 0,39 1,14 2,14 3,11 3,13 6,94 8,86 -
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

1,65 1,39 -0,13 -0,32 2,22
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

2,00 1,79 -0,01 0,02 2,73

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. máj. 30. USD 510 022 847
Részvényosztály indításának napja 1998. szept. 01.
Az Alap indulási ideje 1993. nov. 30.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Készpénz
Komparátor Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 0,00%
Teljes költségarányos 0,80%
Alapkezelői díj 0,70%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória USD Money Market - Short Term
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSDRE
ISIN LU0090845503
SEDOL 5548970

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 98
Súlyozott átlagos futamidő ekkor: 2023. máj. 26. 29 days
Súlyozott átlagos élettartam ekkor: 2023. máj. 26. 48 days
3y Beta ekkor: 2023. ápr. 30. 0,957
1 napos hozam ekkor: 2023. máj. 30. 4,51%

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő figyelembe veszi az ESG-információkat a befektetési folyamat kutatási, értékpapír-kiválasztási és portfólió-felülvizsgálati szakaszaiban. Az Alapkezelő kéthetente hitelekkel kapcsolatos megbeszéléseket tart, amelyek során az egyes hiteleket egy belső relatív értékelemzéssel vizsgálják, amely az irányításra vonatkozó minőségi szempontokat tartalmaz külső adatszolgáltatóktól származó környezeti, társadalmi és irányítási mutatókkal együtt. Az Alapkezelő rendszeresen végzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettsége megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Name Type Market Value Weight (%) Shares holdings.all.localMarketValue ISIN Maturity Maturity/Reset
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. máj. 26.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. máj. 26.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
E2 USD Nincs kifizetés 154,56 0,05 0,03 2023. máj. 30. 154,56 150,15 LU0090845503 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 192,64 0,07 0,04 2023. máj. 30. 192,64 188,35 LU0297945965 -
A2 USD Nincs kifizetés 163,24 0,06 0,04 2023. máj. 30. 163,24 158,20 LU0006061419 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 194,59 0,07 0,04 2023. máj. 30. 194,59 189,89 LU0329591720 -
E2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 181,82 0,06 0,03 2023. máj. 30. 181,82 178,20 LU0297947409 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra USD 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 940 USD
-0,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 970 USD
-0,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 000 USD
0,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 260 USD
2,6%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom