Készpénz

BGF US Dollar Reserve Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A rövid lejáratú pénzpiaci alapok általában nem tapasztalnak szélsőséges árfolyamváltozásokat. A kamatlábak változása hatással lesz az Alapra. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -0,2 -0,3 0,0 0,5 1,3 1,7 0,1 -0,3 1,1 4,6
Komparátor Benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6 5,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
4,79 2,47 1,65 1,04 1,32
Komparátor Benchmark 1 (%) 5,26 2,92 2,02 1,41 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
1,95 0,39 1,16 2,36 4,79 7,58 8,52 10,93 40,15
Komparátor Benchmark 1 (%) 2,18 0,43 1,31 2,62 5,26 9,03 10,54 15,04 -
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

1,39 -0,13 -0,32 2,22 4,69
Komparátor Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. jún. 12.
USD 616 948 450
Alap indulásának napja
1993. nov. 30.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Vételi jutalék
0,00%
ISIN-kód
LU0090845503
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGSDRE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1998. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Készpénz
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,79%
Alapkezelői díj
0,70%
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Money Market - Short Term
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5548970

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. máj. 31.
117
Súlyozott átlagos élettartam
ekkor: 2024. jún. 07.
45 days
1 napos hozam
ekkor: 2024. jún. 12.
3,63%
Súlyozott átlagos futamidő
ekkor: 2024. jún. 07.
30 days
3 éves béta
ekkor: 2024. máj. 31.
0,994

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási, értékpapír-kiválasztási és portfólió-felülvizsgálati szakaszaiban az ESG információkat figyelembe veszi. Az Alapkezelő kéthetente hitelezési megbeszéléseket tart, amelyeken minden egyes hitelt belső relatív értékelemzés keretében megvizsgálnak, amely minőségi vállalatirányítási megfontolásokat tartalmaz környezeti, társadalmi és irányítási mérőszámokkal kombinálva, amelyek – amennyiben rendelkezésre állnak – harmadik fél adatszolgáltatóktól származnak. Az Alapkezelő rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot végez a Kockázat- és Mennyiségelemző csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

Név Típus Piaci érték Súlyozás (%) Nominal ISIN-kód Lejárat Maturity/Reset
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. jún. 11.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. jún. 11.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
E2 USD 162,24 0,02 0,01 2024. jún. 12. 162,24 154,81 LU0090845503
A2 HEDGED GBP 202,09 0,02 0,01 2024. jún. 12. 202,09 192,91 LU0297945965
A2 USD 171,80 0,02 0,01 2024. jún. 12. 171,80 163,52 LU0006061419
E2 HEDGED GBP 190,24 0,02 0,01 2024. jún. 12. 190,24 182,05 LU0297947409
D2 HEDGED GBP 204,56 0,03 0,01 2024. jún. 12. 204,56 194,88 LU0329591720

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 1 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 970 USD
-0,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 970 USD
-0,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 040 USD
0,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 480 USD
4,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom