Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
From
2019-dec.-31
To
2020-dec.-31
From
2020-dec.-31
To
2021-dec.-31
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

3,09 -0,13 8,50 6,61 -1,69
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

3,04 1,76 8,22 5,58 -1,39
  10é Kezd.
-1,69 4,38 3,20 3,26 3,28
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-1,39 4,06 3,39 3,49 4,00
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-1,69 0,06 -0,37 -1,69 13,71 17,07 37,81 77,40
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

-1,39 -0,41 0,04 -1,39 12,67 18,13 40,89 100,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022-jan.-24 USD 1 326,832
12m Trailing Yield a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1,28
Holdingok száma a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1763
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2004-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0012053665
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWBA1
Alapkezelői díj 0,85%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B00MZP5
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 2,66%
Modified Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 7,44
Effective Duration a következő dátum idején: 2021-dec.-31 6,98
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2021-dec.-31 9,75
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-dec.-31 3,17
3y Beta a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1,189
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2021-dec.-31 2,70
5y Beta a következő dátum idején: 2021-dec.-31 1,134
WAL to Worst a következő dátum idején: 2021-dec.-31 9,75

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 BBB
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 68,34
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 5,31
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2022-jan.-07 22,59
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2022-jan.-07 Bond Global USD
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2022-jan.-07 363
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2022-jan.-07 349,70
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség a következő dátum idején: 2022-jan.-07 26,75
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022-jan.-07-i állapotától származik, 2021-júl.-31-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,07%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,92%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,09%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,01%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,00%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2021-dec.-31 0,48%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2021-dec.-31 29,05%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2021-dec.-31 70,09%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,19%, olajhomok 0,54%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF World Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 310 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2021-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2021-dec.-14)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-dec.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,97
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 0.005 09/20/2026 1,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,61
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,13
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/2026 1,03
Név Súly (%)
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 0,99
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,90
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,71
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2021-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Havi kifizetés 59,85 0,06 0,10 62,36 59,64 - LU0012053665 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 68,49 0,38 0,56 70,00 64,14 - LU0277197678 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,77 0,06 0,10 62,25 59,56 - LU0184696853 - -
A2 USD Nincs kifizetés 84,51 0,09 0,11 87,19 84,21 - LU0184696937 - -
D2 USD Nincs kifizetés 89,63 0,11 0,12 92,29 89,30 - LU0297941972 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 195,04 0,22 0,11 202,24 194,35 - LU0330917880 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 104,75 0,13 0,12 109,60 104,33 - LU1529944784 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,42 0,01 0,08 12,80 12,38 - LU0871639547 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,22 0,01 0,10 10,76 10,18 - LU1830001282 - -
E2 USD Nincs kifizetés 77,38 0,08 0,10 80,02 77,11 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 202,19 0,23 0,11 209,06 201,47 - LU0827888594 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,28 0,02 0,16 12,68 12,23 - LU0808759830 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,61 0,01 0,09 10,99 10,57 - LU0308772333 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Szakirodalom

Szakirodalom