VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Alternatieve beleggingen: mythes en misvattingen

Er bestaat veel onduidelijkheid over alternatieve beleggingen. Sommige beleggers zien ze daarom nog altijd vooral als zeer risicovol en exotisch, alleen geschikt voor de ultra-rijken der aarde en institutionele beleggers. De werkelijkheid is dat alternatieve beleggingen tegenwoordig een plaats kunnen krijgen in bijna elke portefeuille.

Toekomstgericht alternatief platform

Sarah Hudson, hoofd productstrategie Fundamental Active Equity, gaat in op de mythe dat alternatieve beleggingen altijd een beperkte liquiditeit bieden.

Nicolas Nussbaum, hoofd Hedge Fund Distribution voor EMEA en hoofd van het kantoor in Genève, ontkracht de mythe dat het rendement van alternatieve beleggingen niet opweegt tegen de kosten.

Brianna Barrett, hoofd strategie EMEA voor BlackRock Alternative Advisors, ontkracht de mythe dat alternatieve beleggingen per definitie risicovoller zijn dan traditionele beleggingscategorieën.

James Bristow, hoofd-portefeuillebeheerder van een van onze absolute return fondsen, bespreekt de mythe dat alternatieve beleggingen niet in staat zijn over de langere termijn bezien ongecorreleerde rendementen te bieden.