gele potloden

VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Alternatieve beleggingen: een betere portefeuille opbouwen

In onze ogen vraagt de huidige complexe, snel veranderende wereld om een nieuwe kijk op de portefeuille-opbouw. Met als doel zorgen dat portefeuilles veerkrachtiger worden, beter opgewassen zijn tegen onzekerheid en gericht op de opbrengsten die beleggers nodig hebben.

Alternatieve beleggingen kunnen een sleutelrol spelen in de opbouw van dit soort portefeuilles.

Doelgerichte portefeuilles opbouwen

Alternatieve beleggingen kunnen een portefeuille veerkrachtiger maken, omdat ze met precisie kunnen worden afgestemd op specifieke doelen. Ze kunnen bijdragen tot een grotere spreiding en de gevoeligheid van de portefeuille voor marktfactoren verminderen. Ze kunnen het rendement verbeteren, nieuwe mogelijkheden scheppen om inkomsten te genereren of bescherming tegen inflatie bieden.

Een belangrijk uitgangspunt bij de opbouw van een veerkrachtige portefeuille is risico en kosten strikt te beheren, door waar dat van pas komt gebruik te maken van kostenefficiënte indexstrategieën. Hierdoor zijn meer middelen beschikbaar voor alternatieve strategieën die het rendement van de totale portefeuille kunnen verbeteren.

Wij zien verschillende structurele verschuivingen in de rol van de publieke en de private markten:

  • Een langdurige krimp van de publieke markten en groei van de private markten*
  • Wereldwijd een aanhoudende behoefte om te investeren in infrastructuur*
  • Een afnemende rol van banken in de kredietmarkt, die door private partijen wordt overgenomen*

Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat beleggers meer mogelijkheden en flexibiliteit hebben om in alternatieve strategieën te beleggen.

* Bron: BlackRock, 30 maart 2020.

Lees meer over alternatieve beleggingen

Aandachtspunten bij de opbouw van een doelgerichte portefeuille:

Kies een uitkomstgerichte aanpak

Kies beleggingen die aansluiten bij specifieke doelen. In een multi-asset portefeuille kunnen alternatieve beleggingen spreiding bieden, het rendement verbeteren, extra inkomsten genereren en/of bescherming bieden tegen inflatie.
1

Focus op unieke rendementsfactoren en lage correlatie

Zet niet alles in op één strategie, maar beheer alternatieve beleggingen dynamisch, met een spreiding over verschillende strategieën, zoals grondstoffen, hedgefondsen en private markten.
2

Gebruik onze tools om de juiste selectie te maken

Een dynamische portefeuille met alternatieve strategieën opbouwen kan lastig zijn. Onze multi-asset platforms voor risicobeheer, zoals Aladdin® en eFront, kunnen hierbij helpen.
3

Uitsluitend ter illustratie.
Bron: BlackRock, 30 maart 2020.