Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang, vanuit de overtuiging dat ondernemingen die werken aan een oplossing voor de grootste problemen waar de wereld voor staat, de beste groeiperspectieven bieden. Het is beleggen in innovatieve ondernemingen, die zoeken naar betere manieren om zaken te doen, waardoor meer mensen onderdeel kunnen zijn van de toekomst waaraan we bouwen.

Via een combinatie van traditionele beleggingsinstrumenten met ideeën op het gebied van milieu, samenleving en goed beleid (ESG) kiest een groeiend aantal grote institutionele en particuliere beleggers voor duurzame strategieën om hun beleggingsdoelen na te streven.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

De opmars van duurzaam beleggen

De afgelopen jaren is het bedrag dat in volwaardige duurzame beleggingsstrategieën wordt belegd gestaag gestegen, en niets wijst erop dat die trend binnenkort zal verslappen.

Opmars duurzame beleggingen
Belegd vermogen in duurzame beleggingsfondsen en ETF’s. 2013-2028

De opmars van duurzaam beleggen

Er is geen garantie dat ramingen voor de toekomst werkelijkheid worden.

Bron: BlackRock, met gegevens van Broadridge/Simfund, juni 2018. Opmerkingen: De grafiek toont het totale wereldwijde vermogen onder beheer van ESG-beleggingsfondsen en ETF’s. De cijfers voor 2019 tot 2028 zijn gebaseerd op ramingen van BlackRock, waarbij is uitgegaan van een jaarlijkse groei van de onderliggende markten met 5%. Andere aannames: de groei van het vermogen van beleggingsfondsen start met 5% in 2019 en neemt elk jaar met 0,5% af tot in 2022, om nadien te stabiliseren op een jaarlijkse groei tussen 0% en 0,5%. De groei van het vermogen van Exchange Traded Funds start met 45% en neemt elk jaar met 5% af tot in 2022 en bedraagt nadien 0% tot 3%.

Hoe kun je duurzaam beleggen?

Wij maken een duidelijk onderscheid tussen volwaardige duurzame beleggingsstrategieën en de integratie van informatie over duurzame ontwikkeling in bestaande beleggingsprocessen.

Beleggers die volwaardige duurzame beleggingsstrategieën zoeken, kunnen kiezen uit een brede waaier van producten. Bij BlackRock plaatsen we de motieven van onze cliënten op een schaal van "Vermijden" tot "Stimuleren".

Strategieën die "Vermijden" houden in dat bepaalde ondernemingen of sectoren met een hoog ESG-risico of die niet stroken met de waarden van de belegger, worden uitgesloten.

Strategieën die "Stimuleren" zetten in op een grotere blootstelling aan positieve ESG-kenmerken om met het vermogen bepaald gedrag aan te moedigen of positieve resultaten voor de samenleving of het milieu te verwezenlijken.

Verschillende duurzame beleggingsstijlen

Integratie van ESG-factoren betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met ESG-informatie om het risicogecorrigeerd rendement te verbeteren, ongeacht of de strategie past in een duurzaam beleggingsmandaat of niet. Er is niet één aanpak die we overal toepassen, maar bij BlackRock vinden we het belangrijk om ESG-onderzoek en -informatie aan al onze portefeuillebeheerders ter beschikking te stellen en samen met hen manieren te zoeken om onze beleggingsprocessen te verbeteren.

BlackRock’s visie op duurzaamheid

BlackRock zet zich in om een groeiend aantal mensen te helpen zich financieel gezond te voelen.

Als grote belegger zijn wij in staat – en vinden wij het onze verantwoordelijkheid – om de ondernemingen waarin wij beleggen te monitoren en individueel en constructief met hen samen te werken als dat volgens ons in het belang van onze cliënten is. De inspanningen van BlackRock op het gebied van Investment Stewardship zoals onze directe dialoog met ondernemingen en ons stemgedrag, stimuleren ondernemingen om voor onze cliënten duurzame groei en een duurzaam rendement te genereren.

Gezien onze fiduciaire verantwoordelijkheid jegens onze cliënten en om de beste resultaten te behalen, besteden we ook aandacht aan de duurzaamheid van de prestaties van BlackRock op de lange termijn. Dat betekent dat we rekening houden met factoren op het gebied van milieu, samenleving goed beleid (ESG) die reële en kwantificeerbare gevolgen hebben voor de toekomst van BlackRock, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin wij en onze cliënten wonen en werken.

Organisatie

Paul Bodnar
Paul Bodnar
Global Head of BlackRock Sustainable Investing
Meaghan Muldoon
Meaghan Muldoon
EMEA Head of Sustainable Investing
Andre Bertolotti
Andre Bertolotti
Head of Global Sustainable Research and Data

Dit document is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om instrumenten of financiële producten te kopen of verkopen of om enige beleggingsstrategie te volgen.