Procedure voor de Behandeling van Klachten

BlackRock neemt alle klachten serieus en verplicht zich om bij de ontvangst van een klacht de volgende acties te ondernemen:

  • Wij zorgen ervoor dat een voldoende senior BlackRock-medewerker die zelf geen betrokken partij in de klacht is, een onderzoek opstart.
  • De cliënt zal onmiddellijk een schriftelijke ontvangstbevestiging van zijn klacht ontvangen. In die ontvangstbevestiging wordt de naam en de functie vermeld van de persoon die zijn klacht behandelt.
  • De cliënt zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van zijn klacht.
  • De cliënt zal binnen twee weken op de hoogte gesteld worden van de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld.

Acht weken na ontvangst van de klacht stuurt BlackRock ofwel:

  • (a) een definitief antwoord en een kopie van de brochure van Ombudsfin (de ombudsman in financiële geschillen)
  • ; ofwel
    (b) een verklaring waarom we niet in staat zijn om een definitief antwoord te geven met opgaaf van een benaderende datum waarop we verwachten dit antwoord te kunnen geven, en een kopie van de brochure van Ombudsfin (de ombudsman in financiële geschillen)

Klachten in Belgium

Indien de cliënt na ontvangst van het definitieve antwoord van BlackRock nog niet tevreden is en zijn klacht voort wenst te zetten, dan kan hij zich met zijn klacht direct richten tot Ombudsfin, De Ombudsman voor financiële geschillen, die de rol speelt van onafhankelijke ombudsman tussen uw financiële onstelling en uzelf.

Ombudsfin

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II 8 bte 2
1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79

E-mail : Ombudsman@OmbudsFin.be
Site web : www.ombudsfin.be