5 DUURZAME UITDAGINGEN VOOR BELEGGERS

De omschakeling naar duurzaam beleggen stelt beleggers voor grote uitdagingen.

LEES MEER

Bent u een professionele belegger? Lees hier verder >

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

VIND HET JUISTE DUURZAME FONDS

Ontdek vier manieren om duurzaam te beleggen en kijk welke fondsen hierbij passen.

Vergrootglas

Screened

Door screening uitsluiten van beleggingen in emittenten en bedrijfsactiviteiten met bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, samenleving en/of goed bestuur.

Diamant

Uplift

Selecteren van beleggingen met betere kenmerken op het gebied van milieu, samenleving en/of goed bestuur, in vergelijking met een bepaald universum of specifieke benchmark.

Verrekijker

Thematic

Doelgericht beleggen in bedrijven met een businessmodel dat kan profiteren van duurzaamheidsthema's en duurzaamheid op de lange termijn kan stimuleren.

Blad

Impact

Gericht op meetbare duurzame resultaten met een aantoonbare toegevoegde waarde.

Per december 2022.

SFDR IN VOGELVLUCHT

De EU-verordening over transparante rapportage van duurzaamheidsfactoren, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) werd in 2019 gepubliceerd en is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de EU. Het doel van deze verordening is de normen voor openbaarmaking van informatie over duurzaamheid te harmoniseren. Dat schept meer duidelijkheid voor beleggers, zodat ze de duurzaamheid van fondsen beter kunnen beoordelen en de kenmerken op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) beter kunnen vergelijken.

Fondsen vallen op grond van de SFDR onder artikel 8 of 9:

  • Artikel 8: producten met onderliggende beleggingen die gericht zijn op verbetering van de kenmerken ten aanzien van milieu en samenleving en blijk geven van goed bestuur.
  • Artikel 9: producten die duurzaam beleggen tot doelstelling hebben en waarvan de onderliggende beleggingen duurzaam zijn en blijk geven van goed bestuur.

SFDR is een EU-brede wetgeving en wordt al door een brede kring van beleggers gebruikt als de nieuwe standaard voor rapportage over en het aanbieden van duurzame producten.

BlackRock heeft zijn classificering van fondsen in maart 2021 aangepast aan de criteria van de SFDR, zodat alle fondsen die volgens onze interpretatie van deze verordening onder artikel 8 of 9 vallen, gemakkelijk te vinden zijn. Wanneer vanuit de EU meer wet- en regelgeving op dit terrein gepubliceerd en ingevoerd wordt, zoals toevoegingen aan de Regulatory Technical Standards (RTS), zullen wij onze aanpak opnieuw aanpassen.

Brug door het bos

INVESTMENT STEWARDSHIP BIJ BLACKROCK

Ontdek op welke manieren wij ons inspannen om goed bestuur en duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen.