DOELGERICHT DUURZAAM BELEGGEN MET iSHARES

Kies uit een breed aanbod duurzame fondsen.

Vrouw op fiets

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Duurzaam beleggen is sterk in opmars.1 Steeds meer beleggers zijn op zoek naar manieren om hun portefeuille af te stemmen op duurzame thema's en resultaten. Toch horen we ook van veel beleggers dat het ze moeite kost om hun weg te vinden in het grote aanbod van duurzame producten, met uiteenlopende duurzaamheidsprofielen.

 

iShares kan beleggers met duurzame doelstellingen de duidelijkheid en de tools bieden die ze nodig hebben om duurzame beleggingen te vinden die aansluiten bij hun beleggingsdoelen.

VIND DE PRODUCTEN DIE AANSLUITEN BIJ UW BELEGGINGSDOELEN

Lees meer over de belangrijkste kenmerken en implementatiemogelijkheden van onze iShares duurzame ETF’s. Het duurzame beleggingsplatform van BlackRock definieert vier benaderingen van duurzaam beleggen. Elke benadering biedt beleggers een scala van mogelijkheden om met iShares ETF’s de duurzame bouwstenen te kiezen die het beste aansluiten bij hun behoeften en deze eenvoudig in hun portefeuille te implementeren.

iSHARES DUURZAME ETF's - SCREENED

Welke producten zijn dit?

ETF’s die beleggers de mogelijkheid bieden hun beleggingen af te bakenen door emittenten en bedrijfsactiviteiten met bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, samenleving en/of goed bestuur te vermijden.

Voor wie zijn ze interessant?

Beleggers die controversiële sectoren of activiteiten willen uitsluiten, zonder hun beleggingsaanpak te veranderen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Screening op betrokkenheid bij bepaalde activiteiten
  • Lage tracking-error t.o.v. de moederindex
  • Dezelfde prijs als beleggingen in het traditionele universum

Onderstaande informatie is geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om te beleggen. Beleggers dienen voor ze besluiten te beleggen het prospectus en het Essentiële-informatiedocument te lezen.

iSHARES DUURZAME ETF's - UPLIFT

Welke producten zijn dit?

ETF's die indices volgen met betere kenmerken op het gebied van milieu, samenleving en/of goed bestuur dan de moederindex.

Voor wie zijn ze interessant?

Uplift-fondsen kunnen beleggers helpen de duurzaamheidskenmerken van hun portefeuille te verbeteren, terwijl het totale profiel vergelijkbaar blijft met dat van traditionele indices.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Screening op betrokkenheid van bedrijven bij bepaalde activiteiten, aangevuld met andere criteria, zoals uitsluitingen en "best-in-class"-selectie.
  • Kan specifieke criteria m.b.t. duurzaamheid omvatten, zoals een EU-klimaatbenchmark (bijv. PAB - Paris-Aligned – of CTB - Climate Transition).
  • Toegang tot een breed universum.

Onderstaande informatie is geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om te beleggen. Beleggers dienen voor ze besluiten te beleggen het prospectus en het Essentiële-informatiedocument te lezen.

iSHARES DUURZAME ETF's - THEMATIC

Welke producten zijn dit?

ETF's die gericht beleggen in emittenten met een bedrijfsmodel dat kan profiteren van duurzaamheidsthema's en duurzaamheid op de lange termijn kan stimuleren.

Voor wie zijn ze interessant?

Thematic fondsen bieden beleggers toegang tot breed gespreide rendementsbronnen in verschillende sectoren en regio's, zonder gebonden te zijn aan een traditionele benchmark.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Toegang tot structurele economische thema's (CO2-reductie, schone energie, inclusie & diversiteit)
  • Gericht op een bovengemiddeld rendement op de lange termijn
  • Niet gebonden aan een traditionele landen- of sector-index

Onderstaande informatie is geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om te beleggen. Beleggers dienen voor ze besluiten te beleggen het prospectus en het Essentiële-informatiedocument te lezen.

iSHARES DUURZAME ETF's - IMPACT

Welke producten zijn dit?

ETF’s die bewust beleggen met het oog op meetbare positieve resultaten, met een aantoonbare toegevoegde waarde op het gebied van duurzaamheid.

Voor wie zijn ze interessant?

Beleggers die willen bijdragen aan meetbare duurzame veranderingen op de lange termijn.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

  • Gericht op meetbare duurzame resultaten, naast financieel rendement.

Onderstaande informatie is geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om te beleggen. Beleggers dienen voor ze besluiten te beleggen het prospectus en het Essentiële-informatiedocument te lezen.

1 Source: BlackRock Global Business Intelligence, au 31 décembre 2022.