Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- 0,81 2,69 -2,62 2,15

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.okt.2019 USD 9 819
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 05.aug.2015
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - CHF Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,56%
ISIN LU1270847004
Bloomberg, kortnamn BGIGI2C
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYWZX34
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I2 Hedged, per den 30.sep.2019 listad mot 105 Global Flexible Bond - CHF Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Namn Vikt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,41 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
Class D4 EUR Årlig 12,17 0,03 0,25 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,86 0,00 0,00 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,89 -0,01 -0,09 10,92 10,48 - LU0368231436 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 045,00 -1,00 -0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,65 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 962,00 0,00 0,00 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,52 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,67 -0,01 -0,09 10,69 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,97 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,13 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,42 -0,01 -0,06 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
Class A2 USD Ingen 14,64 0,00 0,00 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,02 0,00 0,00 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,83 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 087,00 0,00 0,00 1 089,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,00 0,00 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
Class D2 USD Ingen 15,15 0,00 0,00 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,70 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,39 0,00 0,00 10,40 9,83 - LU1786038098 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,35 -0,01 -0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
Class S5 USD - 10,20 0,01 0,10 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,33 0,00 0,00 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
Class I2 USD Ingen 12,05 0,00 0,00 12,05 11,31 - LU0986736956 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,23 0,00 0,00 11,24 10,67 - LU0278465058 - -
Class A6 USD Månatlig 12,17 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,21 10,00 - LU1992159654 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,46 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 076,00 0,00 0,00 1 095,00 1 027,00 - LU1926936912 - -
Class A3 EUR Månatlig 9,10 0,02 0,22 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,78 0,00 0,00 11,81 11,33 - LU1263143379 - -
Class A1 USD Daglig 10,13 0,00 0,00 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,77 0,00 0,00 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 95,94 0,00 0,00 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,24 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
Class X2 USD Ingen 11,71 0,00 0,00 11,71 10,95 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 9,10 0,02 0,22 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,72 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class A3 USD Månatlig 10,13 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Class A2 EUR Ingen 13,15 0,02 0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,70 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,00 0,00 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,42 0,00 0,00 11,43 10,89 - LU0999670564 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,03 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class D2 EUR Ingen 13,60 0,02 0,15 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,00 0,00 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 91,78 -0,01 -0,01 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class X3 USD Månatlig 10,15 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,48 -0,01 -0,11 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,23 0,00 0,00 12,24 11,52 - LU1093512371 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,42 -0,01 -0,01 101,71 97,96 - LU1121320748 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,09 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,48 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0278456909 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,29 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,28 0,00 0,00 11,29 10,63 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,43 0,00 0,00 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class S2 USD - 10,29 0,01 0,10 10,29 10,00 - LU1992160157 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,91 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,24 0,00 0,00 11,24 10,62 - LU1136394076 - -
Class A4 USD Årlig 10,00 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,97 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,60 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument