Aktier

BGF European Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

6,91 -2,06 17,78 -4,55 0,17

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 11.okt.2019 EUR 852
Basvaluta EUR
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 26.feb.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU1023061473
Bloomberg, kortnamn BGEVA2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJMZFG6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 5 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF European Value Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 228 Other Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 5,19
TOTAL SA 4,23
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,81
ALLIANZ SE 3,72
VINCI SA 3,61
Namn Vikt (%)
PRUDENTIAL PLC 3,23
RWE AG 3,09
IBERDROLA SA 3,05
ENEL SPA 3,00
LAFARGEHOLCIM LTD 2,79
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged USD Ingen 11,65 0,30 2,64 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 114,36 2,91 2,61 117,24 97,28 - LU1333800198 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,04 0,31 2,64 12,43 10,32 - LU1023061044 - -
Class D2 GBP Ingen 59,41 -0,50 -0,83 62,24 53,24 - LU0827879338 - -
Class A2 GBP Ingen 54,33 -0,46 -0,84 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
Class D4 GBP Årlig 44,01 -0,37 -0,83 47,54 40,66 - LU0827879502 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 112,80 2,90 2,64 115,82 96,27 - LU1023061713 - -
Class D2 EUR Ingen 68,21 1,75 2,63 70,62 58,92 - LU0329592454 - -
Class A4 GBP Årlig 44,00 -0,37 -0,83 47,26 40,57 - LU0204062672 - -
Class D2 USD Ingen 75,40 2,16 2,95 79,32 67,33 - LU0827879411 - -
Class I2 EUR Ingen 14,43 0,37 2,63 14,92 12,43 - LU0949170939 - -
Class A4 EUR Årlig 47,29 1,22 2,65 50,26 42,03 - LU0162690340 - -
Class X2 EUR Ingen 9,63 0,25 2,67 9,92 8,25 - LU1333799911 - -
Class A2 EUR Ingen 62,39 1,61 2,65 64,82 54,20 - LU0072462186 - -
Class A2 USD Ingen 68,96 1,97 2,94 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,34 0,32 2,66 12,59 10,40 - LU1153585531 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Brian Hall
Brian Hall

Dokument

Dokument